Collecte

Dienend leiden

'Als iemand leiding geeft (laat hij dat doen) als iemand die dient.' Lukas 22:26

Jezus zei dit als 'nabetrachting' op het avondmaal. En naar aanleiding van een ruzie die was ontstaan tussen de discipelen. Tijdens de viering van het avondmaal (!) hadden ze onigheid gekregen. Hoe bestaat het! Waar ging dat over? Over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Dat hield hen bezig. Al langere tijd. Jezus had verteld dat Hij een Koninkrijk zou oprichten. Zij verwachten dat Hij dit eerdaags zou doen. Ze hadden zich hier een heel concreet beeld van gevormd. Jezus zou op de troon zitten. Zij zouden de 'ministers' in zijn regering vormen. Daar zagen ze naar uit. Ze ambieerden een functie in Zijn Koninkrijk.

Dat was op zichzelf niet verkeerd. Eigenlijk juist heel mooi. Hadden maar meer mannen en vrouwen deze ambitie! Want er is genoeg werk te doen in het Koninkrijk van God. Ook in de gemeente (in de kerkenraad zijn nu drie vacatures, één van pastoraal ouderling, één van jeugdouderling, één van ouderling-kerkrentmeester. Als je het verlangen hebt om je hiervoor te geven: maak het kenbaar!) Het verlangen van de discipelen was niet verkeerd, maar onzuiver. Het was teveel gericht op zichzelf. Ze wilden graag belangrijk zijn en aanzien krijgen. Daar legt Jezus de vinger bij. Jullie denken als 'wereldleiders' zegt Hij dan. Die willen heersen en aanzien. Helaas is wat Jezus zegt nog niet gedateerd. Het is overbodig om voorbeelden te noemen...

'Bij u echter moet dat zo niet zijn' zegt Jezus dan. Wie leiding (laat hij dat doen) als iemand die dient: We begrijpen wat Jezus bedoelt. Het is zo duidelijk als wat. We zijn het er nog mee eens ook. Wie wil dat niet? Een bescheiden leider die zich dienend opstelt? Toch brengen we het zelf maar moeilijk in praktijk. Niet alleen koningen. Ook managers. Ook echtgenoten. Ook vaders. Ook predikanten. Ook ouderlingen. Ook gemeenteleden. We moeten het leren. Er is er één van wie wij dit kunnen leren. Dat is Jezus. Hij zegt: 'Ik ben in uw midden als iemand die dient: Dat is waar. Hij heeft ons de allergrootste dienst bewezen aan het kruis. Maar Jezus weet niet van ophouden. Dag aan dag dient Hij ons. Vooral op de eerste dag. Door middel van zijn dienaren laat Hij Zijn Woord en de sacramenten bedienen. Wij kunnen niet zonder Jezus' dienst aan ons. Bent u al van Hem gediend? Volg dan ook maar zijn voorbeeld na. En kijk hoe u gestalte kunt geven aan de tekst hierboven.

Datum: Mei 2022

Ds. van den End

Predikant wijkgemeente 2

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht