Huwelijksdiensten

Waarheen kun je als man en vrouw beter de eerste gemeenschappelijke stappen zetten, dan naar de kerk om daar Gods zegen te vragen en te ontvangen over het pas begonnen huwelijk? Het wordt op prijs gesteld tijdig contact op te nemen met de predikant, waarbij de gewoonte bestaat om zich te wenden tot de predikant van de wijk waar de bruid woont. Tevens is het belangrijk dat, zodra de datum is vastgesteld, ook contact opgenomen wordt met de koster van de betreffende kerk en met de organist.

Bij de huwelijksdiensten is het de gewoonte dan er een diaken collecteert. Er is in de huwelijksdienst één collecte. De opbrengst van deze collecte is 50% voor de Kerkrentmeesters (kosten gebouw/pastoraat etc.) en 50% voor de Diaconie (armenzorg).