Algemene bijbelkringen

In het winterseizoen komt een aantal huisbijbelkringen bijeen. Deze worden georganiseerd vanuit de commissie vorming en toerusting en worden gezamenlijk voorbereid op een kringleidersavond, die door een van de predikanten wordt geleid. Op deze kringleidersavond wordt een gezamenlijke Bijbelstudie gehouden en worden gespreksvragen opgesteld. Ook worden ervaringen gedeeld die in de huiskring zijn opgedaan. Er wordt een blad opgesteld met inleidend stukje op het te lezen gedeelte en de vragen. Dat wordt door de kringleiders naar de kringleden doorgemaild. Tevens is het de bedoeling dat het betreffende thema en Bijbelgedeelte behandeld wordt in de preek op zondag zodat er een wisselwerking is tussen de eredienst van de zondag en de doordeweekse Bijbelkringen.

Contactpersoon: Cees de Knegt

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda

Bijbelkring De Rank

Iedere eerste maandag van de maand komt er een Bijbelkring samen in De Rank, die geleid wordt door de predikant van wijk 1. Wij lezen een Bijbelgedeelte en spreken daar met elkaar over door. Veelal komen er pastorale vragen ten aanzien van het persoonlijk geestelijk leven naar voren. De data worden vermeld in de weekbrief. Iedereen, gemeenteleden en niet-gemeenteleden, zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Ds. R. de Koning Gans

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda

Centrale bijbelkring Hekendorp

De centrale bijbelkring wordt geleid door de predikant en wordt gehouden in de Wingerd

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda

Doop en belijdeniskring

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda