Heilig Avondmaal

In beide kerkgebouwen bedienen de twee wijkpredikanten om beurten het Heilig Avondmaal. Op de zondag vóór de avondmaalszondag wordt 's morgens de voorbereidingsdienst gehouden, waarbij het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier wordt gelezen. Op de zondag daarna wordt 's morgens het Heilig Avondmaal gevierd. Na de kerkdienst wordt het Avondmaal in Oudewater voortgezet in de Schuylenburcht. In de avonddienst wordt in Oudewater de bediening voortgezet voor diegenen die 's morgens verhinderd waren en is er in beide kerken de dankzegging voor wat aan de tafel des Heeren ontvangen is. Het Heilig Avondmaal wordt vijf keer per jaar bediend.

In 2018 wordt het Heilig Avondmaal bediend op:

28 januari
25 maart
10 juni
09 september
09 december