De herberg

Wanneer wij ziek zijn is het soms nodig dat wij naar de huisarts gaan. Het kan ook zijn dat wij ons zo eenzaam en ziek voelen dat de huisarts niet kan helpen. Dit kan gebeuren na ingrijpende gebeurtenissen in ons leven zoals: verlies van een geliefde, een periode van ziekte en zorgen, gezinsproblemen, werkeloosheid, echtscheiding of geestelijke moeilijkheden. Wanneer we in zo’n periode van het leven zijn, kan het goed wezen er eens even helemaal uit te zijn. De Herberg in Oosterbeek is zo’n plaats waar in een prachtige, rustige, warme omgeving een mens weer tot rust en evenwicht mag komen. Dit centrum wordt breed kerkelijk gedragen en staat onder toezicht van I.Z.B. Een twintigtal mensen kan hier 4 tot 6 weken in een prachtige bosrijke omgeving op ‘adem’ komen. Er is pastorale begeleiding en er wordt toerusting gegeven om met problemen om te gaan. In onze gemeente is er een zogenaamd ‘aanspreekpunt’ bestaande uit drie vertrouwenspersonen. Dit aanspreekpunt vormt de schakel tussen De Herberg en de gemeente en kan u alle informatie geven met betrekking tot De Herberg. Ieder die kontakt zoekt via bijvoorbeeld de predikanten, mag weten dat haar of zijn vraag 100% vertrouwelijk wordt bezien. U mag en kan voor uzelf vragen of u in aanmerking kunt komen om een aantal weken in De Herberg te verblijven, u mag het ook vragen voor een ander, van wie u denkt dat het goed zou kunnen zijn. Aarzel niet!

Voor meer informatie: www.pdcdeherberg.nl