Stichting tot behartiging van de godsdienstige belangen der hervormden in Hekendorp

Deze stichting, die tot 1995 een commissie was met dezelfde naam, is in Hekendorp werkzaam geweest sinds de bouw van de kerk in 1845. De commissie fungeerde sindsdien, behoudens specifieke ambtsdragerstaken, als kerkenraad en kerkrentmeesters en regelde zodoende alle zaken rond kerk, pastorie, erediensten, verenigingen en zondagsschool. Nu de commissie een stichting is geworden, is zij volledig geïntegreerd in de hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp en gaat zij in verantwoordelijkheid aan de kerkenraad en kerkrentmeesters door met het vervullen van al haar taken tot instandhouding en opbouw van de Hervormde Kerk te Hekendorp. Het dagelijks bestuur bestaat uit 7 personen. De ambtsdragers uit Hekendorp hebben daarin automatisch zitting; de overigen worden gekozen uit en door de lidmaten van de hervormde gemeente Oudewater - Hekendorp die kerken in Hekendorp. De zittingsperiode is gelijk aan die van de ambtsdragers. De verkiezing gebeurt met een ‘vrije’ stemming. Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

D.J.C. de Bruijn voorzitter
W.M. van Drie secretaris
J. Verhoog penningmeester
C.T. Nobel bestuurslid

G. Cazant bestuurslid
F. de Kruijf bestuurslid
A. Hogendoorn bestuurslid
C. Hagoort waarnemer
P.N. Post waarnemer

Als u het werk van de stichting om de kerk in Hekendorp in stand te houden, wilt steunen, is het volgende banknummer beschikbaar: NL 92 INGB 0000782609 t.n.v. Herv. Kerk Hekendorp. De stichting organiseert ook het ophalen van oud papier, waarvan de opbrengst ten goede komt aan de kerk. Elke tweede zaterdag van de maand wordt oud papier opgehaald in Hekendorp, de Hekendorpse Buurt en de Ruige Weide. Zelf papier brengen kan ook. De dag ervoor staat al een container klaar in de Hekendorpse Buurt 15.

Voor informatie: J. Verhoog