Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Dit college heeft tot taak de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Het bestaat uit de volgende personen:

G. van Halum voorzitter
G. Scherpenzeel
J.J. Hoogendoorn
G. Verweij secretaris

J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen
Vacature

De administratie wordt verzorgd door P.A. Baas.

Rekeningnummer: NL 93 RABO 0352396083 (t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp)