Kerkrentmeesters

College van kerkrentmeesters

Dit college heeft tot taak de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente van niet-diaconale aard. Het bestaat uit de volgende personen:

G.P.T. van Bronswijk voorzitter
W. Hoogenboom 1e penningmeester
D. van de Bunt 2e penningmeester
G. Verweij secretaris

A.F. Hogendoorn
J. Treur
P.R. Maaijen

De administratie wordt verzorgd door W. van der Neut.

Rekeningnummer: NL 93 RABO 0352396083 (t.n.v. Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp)