Collectebonnen

De mogelijkheid bestaat om voor de collecten die in de erediensten gehouden worden, gebruik te maken van collectebonnen. Deze zijn tijdens het zittingsuur in De Rank verkrijgbaar in de waarden € 0,80 (€ 16,00 per vel van 20 stuks), € 1,50 (€ 30,00 per vel van 20 stuks) en € 2,50 (€ 50,00 per vel van 20 stuks). Dit zittingsuur wordt eenmaal per maand gehouden. Tijden en data worden vermeld in de Weekbrief.

Betaling in kontanten is niet mogelijk. Graag een ingevulde bank- of giro-opdracht meebrengen. Bent u een keer verhinderd om op het zittingsuur te komen dan kunt u (na afspraak) bonnen kopen bij:
H.W. Maaijen

Wat betreft Hekendorp kunnen collectebonnen iedere eerste dinsdagavond van de maand worden verkregen op de volgende tijden en plaatsen:

Van 18.30 - 19.00 uur: Gruttolaan 54 te Driebruggen
Van 19.00 - 19.30 uur: Gebouw De Wingerd te Hekendorp