Collecte

Gesprekskring

De gesprekskring is met name bedoeld voor hen die de laatste jaren belijdenis van het geloof hebben afgelegd. En dat woord ‘laatste’ is een ruim begrip. Het kan vorig jaar zijn, maar je mag ook denken aan vijf of tien jaar geleden. Voorheen kozen de deelnemers het onderwerp of de thema’s waarover men graag met elkaar in gesprek wilde zijn. Nu sluit men aan bij wat behandeld wordt in de Kringleidersavonden. Wij wekken ieder, tot een jaar of veertig, op eenmaal per maand vrij te houden voor nadere bezinning op een donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in De Rank. Zeer aanbevolen.

Contactpersonen: Wim Roskam en Anneke Verkleij

Het is ook goed voor het onderlinge contact Zij die dit reeds doen

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda