Gesprekskring

"Vroeger" kwam onze kring samen onder leiding van een predikant, één keer per maand in De Rank. De Rank is nog steeds ons plekje.

We sluiten aan bij het jaarthema dat in de bijbelstudiekringen aan de orde is en in de preken extra aandacht krijgt. De insteek is om samen vanuit de de Bijbel te leren en een link te leggen met ons dagelijkse leven. Zodat geloof, hoop en liefde gevoed worden en handen en voeten krijgen.

Sommige deelnemers draaien mee als gespreksleider, wie dat liever (nog) niet doet: geen probleem. De meeste deelnemers zijn nu (2022) ouder dan 40. Maar we staan open voor iedereen - weet je welkom!

Contactpersonen: Anneke Verkleij en Wim Roskam

Het is ook goed voor het onderlinge contact Zij die dit reeds doen

Kijk voor actuele tijden en datums op de agenda

Naar agenda