Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Tel. (0348) 56 20 81

Ouderlingen:

B. Gijssen
W. Eikelboom
W. Slot jeugdouderling
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 2
P. Bikker scriba wijk 1
H.F.W. Roskam
A. Maaijen
B. Haaksman
G. van der Linde pastoraal medewerker

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij Secretaris
J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

G. Scherpenzeel

Diakenen:

J.C. Hogendoorn
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Tel. (0348) 56 33 43

Ouderlingen:

J.A van Bijsterveld
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 1
M. Gelderblom ouderling
G. Hoffland
G.W. Guis
B. Maaijen scriba
Vacature

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. van Halum voorzitter
A.F. Hogendoorn

Kerkrentmeesters:

D. van de Bunt 2e penningmeester

Diakenen:

B. Maaijen
N. de Ruiter
P. Verweij