Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Contactgegevens

Ouderlingen:

P. Bikker scriba, 0348567087
M. Hagoort 0653160013
H.F.W. Roskam 0348564797
A. Maaijen 0348565140
B. Hoffland 0627101883
R. Scherpenzeel
T.G.J. Slootjes 0613706967
J. Gelderblom jeugdouderling, 0683829202
A. de Lange pastoraal medewerker

Ouderling-Kerkrentmeesters:

C. Hoogendoorn secretaris
J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

G. Scherpenzeel

Diakenen:

L. Verweij
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn
A.J. van Bijsterveld

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Contactgegevens

Ouderlingen:

B. Maaijen scriba
J.A van Bijsterveld 0348565011
M. Gelderblom 0611444061
G. Hoffland 0630617046
G.W. Guis 0623417365
H.A. Bos 0646516457
H. de Gier jeugdoudeling, 0642676474

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. van Halum voorzitter
A. van Kooten

Kerkrentmeesters:

J.J. Hoogendoorn

Diakenen:

B. Maaijen
E. de Vries
P. Verweij
H. van Kooten

Meer uitleg over de gemeentegrenzen?

Lees hier