Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Contactgegevens

Ouderlingen:

M. Hagoort 0653160013
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 2
P. Bikker scriba wijk 1, 0348567087
H.F.W. Roskam 0348564797
A. Maaijen 0348565140
B. Haaksman 0348562315
B. Hoffland 0627101883
J. Gelderblom 0683829202
A. de Lange pastoraal medewerker
Vacature jeugdouderling

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij Secretaris
J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

G. Scherpenzeel

Diakenen:

L. Verweij
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn
A.J. van Bijsterveld

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Contactgegevens

Ouderlingen:

J.A van Bijsterveld 0348565011
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 1
M. Gelderblom ouderling, 0611444061
G. Hoffland 0630617046
G.W. Guis 0623417365
B. Maaijen scriba
Vacature

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. van Halum voorzitter
Vacature

Kerkrentmeesters:

J.J. Hoogendoorn

Diakenen:

B. Maaijen
N. de Ruiter
P. Verweij
H. van Kooten

Meer uitleg over de gemeentegrenzen?

Lees hier