Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Tel. (0348) 56 20 81

Ouderlingen:

B. Gijssen
W. Eikelboom
P. Bikker
W. Slot jeugdouderling
J. Voois evangelisatie-ouderling, tevens wijk 2
J.L. Treur scriba wijk 1
H.F.W. Roskam
H.J.T. Maaijen
G. van der Linde pastoraal medewerker

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij Secretaris
J.L. Treur
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

W. Hoogenboom 1e penningmeester

Diakenen:

A. Hoogendoorn
R. Scherpenzeel
A.D. Hagoort
J. Hogendoorn

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Tel. (0348) 56 33 43

Ouderlingen:

J.A van Bijsterveld
J. Voois evangelisatie-ouderling, tevens wijk 1
F.L. De Kruijf ouderling
G. Hoffland
C.D. Hagoort
H.A. Bos
B. Maaijen scriba
P.N. Post jeugdouderling

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G.P.T. van Bronswijk voorzitter
A.F. Hogendoorn

Kerkrentmeesters:

D. van de Bunt 2e penningmeester

Diakenen:

J.A. Verkley
B. Maaijen
N. de Ruiter
G. Cazant