Collecte

Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Contactgegevens

Ouderlingen:

M. Hagoort
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 2
P. Bikker scriba wijk 1
H.F.W. Roskam
A. Maaijen
B. Haaksman
B. Hoffland
J. Gelderblom
G. van der Linde pastoraal medewerker
Vacature jeugdouderling

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij Secretaris
J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

G. Scherpenzeel

Diakenen:

L. Verweij
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn
A.J. van Bijsterveld

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Contactgegevens

Ouderlingen:

J.A van Bijsterveld
L. Oosterom evangelisatie-ouderling, tevens wijk 1
M. Gelderblom ouderling
G. Hoffland
G.W. Guis
B. Maaijen scriba
Vacature

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. van Halum voorzitter
A.F. Hogendoorn

Kerkrentmeesters:

J.J. Hoogendoorn

Diakenen:

B. Maaijen
N. de Ruiter
P. Verweij
H. van Kooten

Meer uitleg over de gemeentegrenzen?

Lees hier