Wijkgemeente 1

Predikant:

Ds. R. de Koning Gans
Contactgegevens

Ouderlingen:

P. Bikker scriba, 0348567087
M. Hagoort 0653160013
H.F.W. Roskam 0348564797
A. Maaijen 0348565140
B. Haaksman 0348562315
B. Hoffland 0627101883
J. Gelderblom jeugdouderling, 0683829202
A. de Lange pastoraal medewerker

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. Verweij Secretaris
J. Treur 1e penningmeester
P.R. Maaijen

Kerkrentmeesters:

G. Scherpenzeel

Diakenen:

L. Verweij
M. de Ruiter
A. Hoogendoorn
A.J. van Bijsterveld

Wijkgemeente 2

Predikant:

Ds. J.J. van den End
Contactgegevens

Ouderlingen:

B. Maaijen scriba
J.A van Bijsterveld 0348565011
M. Gelderblom 0611444061
G. Hoffland 0630617046
G.W. Guis 0623417365
H. de Gier jeugdoudeling, 0642676474

Ouderling met bijzondere opdracht

W. Seine scriba van de classis

Ouderling-Kerkrentmeesters:

G. van Halum voorzitter
Vacature

Kerkrentmeesters:

J.J. Hoogendoorn

Diakenen:

B. Maaijen
N. de Ruiter
P. Verweij
H. van Kooten

Meer uitleg over de gemeentegrenzen?

Lees hier