SchuldHulpMaatje Oudewater

Het is fijn om als diaconieën van drie Oudewaterse kerken met elkaar samen te werken. Zo is het initiatief genomen om in Oudewater SchuldHulpMaatje op te zetten. In diverse kranten heeft u hierover al kunnen lezen.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van kerkelijke en maatschappelijke organisaties zoals Kerk in Actie, het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad, de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de Vincentius Vereniging. Het is bedoeld als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. In 2010 was de landelijke start en inmiddels is SchuldHulpMaatje uitgegroeid tot een netwerk met op dit moment al ruim 60 aangesloten lokale organisaties, waaronder nu dus ook Oudewater.

SchuldHulpMaatje Oudewater is gestart met vier goed opgeleide en gecertificeerde vrijwilligers. Deze vrijwilligers, die we “Maatjes” noemen, ondersteunen hulpvragers die merken dat ze vastlopen met hun financiën. Hierbij wordt niet alleen naar oplossingen voor de korte termijn gekeken, maar er wordt ook aandacht besteed aan het in de toekomst gezond houden van de financiële huishouding. De maatjes staan voor iedereen klaar, ongeacht ras, geloof of levensovertuiging.

Een SchuldHulpMaatje neemt het werk van professionele hulpverleners niet over, maar vult het aan en ondersteunt het. Indien nodig zal het maatje de hulpvrager doorverwijzen naar de juiste (professionele) instantie. Er wordt daarom ook nauw samengewerkt met de Sociale Diensten van de Gemeente en lokale maatschappelijke organisaties zoals de Voedselbank en Welzijn Oudewater.

Wilt u meer weten over SchuldHulpMaatje Oudewater, bezoek dan de website www.schuldhulpmaatjeoudewater.nl of stuur een email naar info@schuldhulpmaatjeoudewater.nl.