Dames Bezoekwerk

Het doel van het bezoekwerk is, de onderlinge band en het meeleven met elkaar te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling de pastorale arbeid van predikanten en ouderlingen te vervangen. Naast het huis- en ziekenbezoek bestaat er behoefte aan meer contact. In aanmerking voor bezoek komen bv. langdurig zieken, eenzamen en alleenstaanden, weduwen en weduwnaren en vooral bejaarden. Maar we komen ook als er een jubileum te vieren is. Tevens doen zij kraambezoek. Bij het ‘gewone’ bejaardenbezoek mag twee keer per jaar een kleine attentie gegeven worden. De gemeente is in 12 wijken verdeeld, met in iedere wijk een wijkhoofd. Elk wijkhoofd heeft een aantal dames die de bezoeken in de desbetreffende wijk afleggen. Een aantal dames hebben een vast bezoekadres bij een bejaard iemand. Er doen ongeveer 30 à 40 dames mee aan het bezoekwerk. Twee keer per jaar is er vergadering. Graag een telefoontje als u ook zin heeft om mee te doen.

Contactpersonen:
Mevr. W. Verdouw-Vermeulen (financiën)
Mevr. J.H. Treur-van Dasler (coördinator)