Sectie-indeling en Pastoraat

Ten behoeve van een goede bearbeiding zijn de wijkgemeenten verdeeld in secties en pastorale eenheden (één bezoekadres). Gestreefd wordt elk pastoraal adres eenmaal in de twee jaar te bezoeken. Het is dan fijn als alle leden van het gezin bij (een gedeelte van) het bezoek aanwezig zijn. Ouderen (75+) worden eenmaal per jaar bezocht. Als u extra bezoek nodig hebt of om andere (pastorale) redenen van gedachten wilt wisselen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkpredikant of sectieouderling. Het is van belang om ziekte en ziekenhuisopname tijdig door te (laten) geven aan uw wijkpredikant, wijkouderling of pastorale medewerker.

Om u een inzicht te geven tot welke wijk en sectie u behoort, volgt hierna een alfabetische lijst met straatnamen. Achter elke straatnaam staan 2 cijfers.

Het eerste cijfer
Het eerste cijfer is 1 of 2. De 1 is wijkgemeente 1 (ds. R. de Koning Gans) en 2 is wijkgemeente 2 (ds. J.J.van den End).

Het tweede cijfer
Het tweede cijfer, 1 t/m 7 geeft de ouderlingensectie aan.

Voorbeeld:
Bolwerk [1.2] is dus wijkgemeente 1 (ds. R. de Koning Gans) en sectie 2 (ouderling M. Hagoort).

De plattegrond voor de gemeentegrenzen

Bekijk hier

Wijkpredikant en sectie ouderlingen of pastoraal medewerker (PM)

Wijk 1

Predikant: ds. R. de Koning Gans

[1.1] B. Hoffland en P. Bikker (Garen)
[1.2] M. Hagoort
[1.3] R. Scherpenzeel
[1.4] T.G.J Slootjes
[1.5] W. Roskam
[1.6] A. Maaijen
[1.7] A. de Lange

Wijk 2

Predikant: ds. J.J. van den End
Pastoraal medewerker: J.J. van Eijsden

[2.1] J.A. van Bijsterveld
[2.2] G.W. Guis
[2.3] H.A. Bos
[2.4] J.P.Eijkelboom
[2.5] M. Gelderblom
[2.7] G. Hoffland

Bekijk contactgegevens

De kernen van Driebruggen en Waarder behoren in zijn geheel bij [2.5], Haastrecht bij [2.2], Montfoort en Willeskop bij [1.6]. De plaatsen Benschop en Polsbroek bij [1.5]. Buiten Oudewater wonende (studerende) kinderen die aangegeven hebben lid te willen blijven van onze gemeente blijven ingeschreven in de wijk van de ouders.

 1. Achterom [1.3], Aelststraat A.C. van [2.7], Ambachtsdreef [2.4], Amsterdamse Veer [1.6], Arminiusplein [2.1], 7 Augustusplantsoen [1.2]
 2. Beatrixstraat, Prinses [1.2], Bentinckstraat, Baron [2.2], Bernhardstraat, Prins (even) (uitgezonderd de Wulverhorst) [2.7], Bernhardstraat, Prins (oneven) en De Wulverhorst [1.7], Biezenpoortstraat (even) [1.2], Biezenpoortstraat (oneven) [2.1], Biezenstraat [2.1], Biezenwal [2.1], Blekersgracht [1.4], Boezemsingel [2.4], Bolwerk [1.2], Bonte Paardensteeg [1.2], Brandsmastraat, Titus [1.4], Brede Dijk [2.1], Broeckerstraat [2.1]
 3. Cope, De [2.4], Christinastraat, Prinses [1.2]
 4. Damweg [1.5], Davidstraat, Gerard [2.1], Diemerbroek [2.3], Dijkgraaflaan [2.7], Dijkveld [1.4], Donkere Gaard [2.1], DRIEBRUGGEN [2.5]
 5. Elzenweg [2.3], Essenweg [2.3]
 6. Garen [1.1], Gassplein [1.2], Gasthuissteeg [1.2], Goejanverwelle [2.2], Goudsestraatweg [1.4], Griendstraat, van der [1.6], Grommer [1.1]
 7. HAASTRECHT (bebouwde kom) [2.2], Havenstraat [1.2], Heemraadsingel [2.4], Heilig Leven [1.2], Hekelen [1.1], Hekendorperweg [2.4], Hekendorpse Buurt [2.2], Helletje [2.1], Hennepakker [1.1], Hoenkoopse Buurtweg [1.5], Hogebrug (Driebruggen) [2.2], Hogebrug (Oudewater) [2.3], Hoogeind [2.2], Hulstkade, Johan van [1.4]
 8. Irenestraat, Prinses [1.2] Iepenweg [2.3]
 9. Janstraat , Sint [1.2], Johannieterhof [1.2], Joostenplein [2.1], Julianastraat, Koningin [2.7]
 10. Kabelslag [1.1], Kapellestraat [1.2], Kardeel [1.1], Kastanjeweg [2.3], Kerkwetering [2.3], Kinschotstraat, G.R. van [2.7], Kloosterstraat [1.2], Kluwen [1.1], Koekenfabriekhof [1.4], Kokos [1.1], Koningstraat [1.2], Korte Havenstraat [1.2], Kromme Haven [2.1]
 11. Laageind [2.5], Laan van Snelrewaard [1.3], Lange Burchwal [1.3], Leestraat, J.P. van der [2.1], Leeuwenhoekstraat, Adriaan [2.2], Leeuweringerstraat [1.2], Lefébureplein [2.1], Lijnbaan [1.1], Lijndraaier [1.1], Linschoterpoort [1.3]
 12. Machinefabriekhof [1.4], Manstraat, Herman de [2.7], Margrietstraat, Prinses (oneven) [1.7], Margrietstraat, Prinses (even) [1.2], Manilla [1.1], Markt Oostzijde [1.2], Markt Westzijde [2.1], Marktstraat [2.1], Meent, De [1.5], Molenstraat [1.4], Molenwal [1.4], MONTFOORT [1.6]
 13. Nieuwstraat [1.2], Nieuwe Singel [1.3], Noord IJsselkade [2.1], Noord Linschoterzandweg [1.6], Noorder Kerkstraat [2.1], Noord Linschoterkade [1.6]
 14. Oost IJsselkade [1.2], Oostkade [2.4], Opweg [2.2], Oude Hekendorperweg [2.4], Oude Huijgensteeg [1.2], Oude Utrechtsestraatweg [1.4], Oude Singel (1 t/m 20) [2.1], Oude Singel (21 t/m 82) [1.2], Oudeweg [1.6], Ouwaterstraat, A. van [2.1], Oude Touwfabriek [2.4]
 15. Papekopperdijk [2.3], Papekopperstraatweg [2.3], Papenhoef [2.7], Papenhoeflaan [2.7], Pastoorsakker [1.3], Peperstraat [2.1], Plesmanplantsoen [1.6], Populierenweg [2.3], Provincialeweg Oost [1.5]
 16. Rahmspad, E.C. [2.7], Randwijckstraat, Graaf van [2.7], Ravelijnstraat [1.2], Regelinkstraat Zwier [1.4], Regina Pacisstraat [1.2], Reijersteeg [1.2], Rietbergstraat, Helena [1.4], Rodezand [2.1], Romeijnstraat [2.1], Rootstraat [2.1], Rosendaal [1.4], Ruige Weide [2.3]
 17. Schakenbosdreef [2.4], Schoolsteeg [1.2], Schoutdreef[2.4], Sisal [1.1], Snellius van Rooijenstraat, R. [2.1], Spinnen [1.1], Splitsen [1.1], Spoorwijk [2.3], Stamfordstraat, Kolonel [2.2], Statenland [1.4], Steinsedijk [2.2], Strengen [1.1], Swietenstraat, Jhr. A. van [2.7]
 18. Tappersheul [2.3], Tol [1.1], Toleind [1.1], Touwslag [1.1], Tramweg [1.4], Tros [1.1], Twijnen [1.1]
 19. Utrechtse Straatweg [1.4]
 20. Valeriusstraat, C. [2.1], Veenendaalstraat, Van [2.1], Veenstraat, G.J. van der [1.4], Verkenssteeg [1.2], Viandenstraat, Hendrik van [2.1], Vierbergenweg, Joh. [2.7], Vinkenbuurt [1.2], Visbrug (oost) [1.2], Visbrug (west) [2.1], Vlasakker [1.1], Vlechten [1.1], Vliet [1.4]
 21. WAARDER [2.5], Waardsedijk [1.3], Wagenerf [1.1], Wantslag [1.1], Wassenaarstraat, Freule van [2.2], West IJsselkade [1.4], Westerwal [1.4], Westkade [2.2], Westsingel [2.1], Westeinde [2.5], Wijdstraat [2.1], Wijngaardstraat [1.2]. Wilgenweg [2.3], Wilhelminastraat, Prinses [2.2], Willeskop [1.6]
 22. IJsselvere [1.4]
 23. Zielhuisstraat, Burg. [1.4], Zuid IJsselkade [1.4], Zuider Kerkstraat [2.1], Zuiderwal [1.2], Zuid Linschoterkade [1.3], Zuidkade [2.5], Zuid Linschoterzandweg [1.3]

Overige

Jeugdouderlingen

Met het oog op de geestelijke vorming van de jeugd zijn 2 jeugdouderlingen benoemd, te weten:
J. Gelderblom (wijk 1)
H. de Gier (wijk 2)

Evangelisatieouderling

Vacature (wijk 1 en 2)

Koppeling ouderling-diaken

Aan elke sectieouderling/pastorale medewerker is een diaken gekoppeld. Deze diaken kan u behulpzaam zijn bij het oplossen van sociale, psychische, economische en/of maatschappelijke noden, te weten:


Wijk
Wijk 1
Wijk 1
Wijk 1
Wijk 1
Wijk 2
Wijk 2
Wijk 2
Wijk 2

Diaken
Louis
Marco
Johan v B
Adriaan
Evert
Herman
Ben
Pieter

Ouderling 1
J. Gelderblom
M. Hagoort
R. Scherpenzeel
T. Slootjes
J.P. Eikelenboom
E. Guijs
A. van Bijsterveld
G. Hoffland

Ouderling 2
P. Bikker
B. Hoffland
A. Maaijen
W. Roskam
H. de Gier
M. Gelderblom
H. Bos