Begroetingscommissie

De begroetingscommissie ontvangt via de kerkenraad de namen en adressen van de nieuw ingekomenen. De betreffende personen en families worden bezocht met een attentie. In Oudewater bezoeken verschillende personen de nieuw ingekomenen, in Hekendorp gebeurt dat door mevr. C. Vergeer-van Iperen en in Papekop gebeurt dat door mevr. A. Hagoort-Hoogendoorn. In het overige deel van de gemeente worden de nieuw ingekomenen van de gemeente bezocht door mevr. Y. Verweij-van Vliet. De bedoeling van deze commissie is het tot stand brengen van een eerste contact tussen de nieuw ingekomenen en de kerkelijke gemeente, in de hoop dat er door de wijkouderling of door een lid van de evangelisatiecommissie verder bezoek kan worden gedaan.

Voor meer Informatie: Mevr. Y. Verweij-van Vliet