Zendingscommissie

De gemeentelijke zendingscommissie is een onderdeel van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp en heeft als kerntaken:

  1. Het onderhouden van contact met en ondersteunen van diverse uitgezonden zendingsarbeiders.
  2. Het informeren van de gemeenteleden over het zendingswerk dat door deze uitgezonden zendingsarbeiders wordt verricht.

In de kerkbode en op de website verschijnen regelmatig berichten vanuit het buitenland. Ook wordt in de eredienst gedankt en gebeden voor de hulp aan armen en zieken, de opleiding van lokale bevolking en de verkondiging van het Evangelie.

Het hele jaar door worden binnen de gemeente diverse activiteiten georganiseerd om jong en oud kennis te laten maken met het zendingswerk.

Diverse activiteiten

  1. Rommelmarkt: in april/mei wordt elk jaar een rommelmarkt op het kerkplein gehouden. De zendingscommissie probeert d.m.v. folders en gesprekken de bezoekers te informeren over het zendingswerk.
  2. Zendingszondag: een zendingsarbeider of medewerker van een zendingsorganisatie komt na afloop van de eredienst vertellen over zijn/haar ervaringen dan wel over de activiteiten van desbetreffende organisatie.
  3. Verkoop van ‘Hand vol koren’ dagboeken (GZB): de opbrengsten worden gebruikt om GZB-projecten te ondersteunen. In de dagboeken staat informatie over vele zendingsprojecten die verspreid over de gehele wereld worden gehouden.
  4. Zendingscollectes: zo’n zes keer per jaar wordt zondags in de eredienst gecollecteerd voor de GZB; de Gereformeerde Zendingsbond van waaruit vele zendingsarbeiders worden uitgezonden en begeleid. De zendingscollectes zoals deze binnen de Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp gehouden worden, zijn ter ondersteuning van de familie Lustig in Frankrijk (GZB Deelgenoten).
  5. Projecten voor jongeren: de zendingscommissie laat de jongeren van de gemeente op diverse manieren kennis maken met zendingswerk; bijvoorbeeld door het houden van projectavonden op de tienerclubs, het organiseren van een klusproject in het buitenland of een korte zendingstrip.
  6. Nacht van Gebed: in veel landen van de wereld worden christenen om hun geloof vervolgd.
  7. Zendingsfonds: mensen uit onze gemeente die zendingswerk willen gaan doen, of die betrokken zijn bij zendingsprojecten (of daartoe plannen hebben), kunnen bij de zendingscommissie een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage. Voor meer informatie: neem contact op met ondergenoemde.

De zendingscommissie bestaat uit ongeveer zes gemeenteleden en vergadert zo’n vier tot vijf keer per jaar. Er wordt direct samengewerkt met de diaconie en de evangelisatiecommissie. Aan het eind van elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt, dat wordt aangeboden aan de kerkenraad. In dit jaarverslag staat hoe invulling is gegeven aan de taken van de zendingscommissie en welke verdere bijzonderheden er zijn geweest.

Bankrekening: NL 56 RABO 0160065828 t.n.v. College Kerkrentmeesters

Dwight & Letty Grismore | Youth for Christ

Dwight & Letty Grismore werken sinds 2009 voor Youth for Christ op de militaire NAVO-basis in Landgraaf (Limburg). Dwight organiseert er de wekelijkse clubs voor kinderen en jongeren, van wie vader en/of moeder als militair zijn uitgezonden. Letty is betrokken bij Bijbelstudies voor meisjes in de leeftijd van 12 tot 14 jaar en bij de Bijbelkring voor vrouwen.

Nieuwsbrief Dwight & Letty Grismore maa 2023

Bekijk hier

Ds. Geert en Florien Lustig – Frankrijk

Ds. Lustig is door de GZB aangesteld als predikant in Frankrijk binnen de Nationale des Églises Protestantes Réformées Evangéliques de France in de buurt van Montpellier voor een periode van 6 jaar. Hij is in januari 2020 uitgezonden vanuit hun oude-gemeente Zeist.

Op verzoek van de synode van de UNEPREF zal Geert als gemeentepredikant en missionair toeruster binnen de kerk werkzaam zijn. De eerstkomende tijd zal hij gaan samenwerken met een Franse predikant om de Franse kerk en context beter te leren kennen. Daarnaast zal hij de pilot van de door de IZB ontwikkelde Focustrajecten gaan begeleiden in een aantal gemeenten. Inzet is ook om te komen tot een wederkerig leerproces samen met gemeenten in Nederland.

Presentatie Lustig januari 2022

Bekijk hier

Nieuwsbrief Ds. Geert en Florien Lustig okt 2023

Bekijk hier

Wim & Cathy Groenendijk | Confident Children

Wim & Cathy Groenendijk wonen en werken sinds 2006 in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. In dit land heeft ruim 20 jaar een Burgeroorlog gewoed, die een spoor van verwoesting heeft nagelaten. Wim werkt als adviseur van ontwikkelingsprojecten gericht op de wederopbouw van het platteland, bij het bouwen van scholen, klinieken, het slaan van waterputten e.d.. Cathy heeft zich het lot van de vele straatkinderen in Juba aangetrokken en het als haar roeping gezien om hen een nieuwe kans te geven.

Nieuwsbrief Confident Children out of Conflict jan 2024

Bekijk hier

Contact

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen, opmerkingen of suggesties?
Contactpersoon: P.H. den Dekker

Voor e-mail- en postadressen van de zendingsarbeiders uit onze gemeente verwijzen wij u naar hun eigen websites (zoals ondergenoemd), naar de nieuwsbrieven bij de infopanelen in de kerk.

Ds. Geert en Florien Lustig
Dwight & Letty Grismore
Wim & Cathy Groenendijk
GZB
Interserve Europe
MercyShips

OMF
Open Doors
Woord en Daad
Wycliffe Bijbelvertalers
ZOA