Email adressen

Ter voorkoming van spam kunnen onderstaande e-mailadressen niet gekopiëerd worden. Daarom kunt er niet direct op klikken om een mail te sturen, maar moet u deze handmatig invoeren in uw mailprogramma wanneer u iemand een e-mail wilt sturen.


E-mailadres

Algemeen e-mailadres
Info@hervormdoudewater.nl

Predikanten
predikantwijk1@hervormdoudewater.nl
predikantwijk2@hervormdoudewater.nl

Kerkenraad
kerkrentmeesters@hervormdoudewater.nl
diaconie@hervormdoudewater.nl
scribawijk1@hervormdoudewater.nl
scribawijk2@hervormdoudewater.nl
jeugdwerk@hervormdoudewater.nl
evangelisatie@hervormdoudewater.nl

Beheer gebouwen
koster@hervormdoudewater.nl
kosterhekendorp@hervormdoudewater.nl

Media & administratief
ledenadministratie@hervormdoudewater.nl
begraafplaats@hervormdoudewater.nl
weekbrief@hervormdoudewater.nl
zin@hervormdoudewater.nl
gtreur@kpnplanet.nl
webmaster@hervormdoudewater.nl
administratie@hervormdoudewater.nl
media@hervormdoudewater.nl
kerkradio@hervormdoudewater.nl
henk@htreur.nl

Verenigingen & overig
rommelmarkt@hervormdoudewater.nl
zendingscommissie@hervormdoudewater.nl
kerkoppasoudewater@hotmail.com
collectebonnen@hervormdoudewater.nl
alphacursus@hervormdoudewater.nl
koenemeloen94@hotmail.com
jpt@hervormdoudewater.nl
jannekeschouten@live.nl
jeroenvdwater_@hotmail.com
n.j.eikelenboom@live.nl
mtsverweij@hotmail.com
jovabij@kabelfoon.nl
immanuelschool@d4w.nl
wilma@vanbutselaar.nl
vbf@hervormdoudewater.nl
zondagsschool@hervormdoudewater.nl
nettyhoffland@hetnet.nl
inetje_91@hotmail.com

Naam


P. Bikker


Ds. R. de Koning Gans
Ds. J.J. van den End


G. van Halum
A. Hoogendoorn
P. Bikker
B. Maaijen
H. de Gier
Vacant


G. Bakker/S. Bakker
Bestuur Hekendorp


Nienke v/d Water
E. Treur
M. de Bruijn
M. Hoogendoorn/E. Guis
J. Treur-van Halum
R. Treur
Arno Baas
H. van der Veen
Kees Nobel
Henk Treur


A. Scherpenzeel
P.H den Dekker
Algemeen
H.W. Maaijen
Algemeen
Koen Hoffland
Algemeen
Janneke Schouten
Jeroen van de Water
N. J. Eikelenboom
Louis Verweij
J. van Bijsterveld
Algemeen
Algemeen
W. van Butselaar
Laura Verweij
Netty Hoffland
Ine de Knegt

Functie/ambt/taak


Scriba centrale gem.


Predikant wijk 1
Predikant wijk 2


Voorz. kerkrentmeesters
Secretaris diaconie
Scriba wijk 1
Scriba wijk 2
Jeugdouderling
Evangelisatieouderling


Koster Oudewater
Koster Hekendorp


Ledenadministratie
Adm. begraafplaats
Kopij Weekbrief
Kopij Maandblad Zin
Administratie Zin
Webmaster
Administratie
Audio/Video
Kerkradio
Archivaris Oudewater


Rommelmarktcommissie
Zendingscommissie
Kinderoppas Oudewater
Bestellen collectebonnen
Alpha-cursus Oudewater
PleXat
Jeugdpastoraat (JPT)
OnZ kluPPie
Kl. onderh. ver. gebouw
Secr. St. Verenigingsgeb.
Oud papier/oph. spullen
Vervoer naar de kerk
Immanuëlschool
Project Open Kerk
Vakantie Bijbel Feest
Zondagsschool
Bijbelgroep 'de Ster'
Kinderclub

Adressen

Algemeen postadres

Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp
Noorder Kerkstraat 16, 3421AX Oudewater
Scriba: (0348) 56 70 87

Grote of St. Michaëlskerk Oudewater

Noorder Kerkstraat 1, 3421AX Oudewater

Kosterij kerk Oudewater

Noorder Kerkstraat 20, 3421AX Oudewater
(0348) 56 07 44

Verenigingsgebouw De Rank

Noorder Kerkstraat 16, 3421AX Oudewater

Verenigingsgebouw De Hoeksteen

Noord-IJsselkade 9, 3421BD Oudewater

Kerkgebouw "God is Liefde" Hekendorp

Goejanverwelle 48, 3467PR Hekendorp

Kosterij kerk Hekendorp

Goejanverwelle 52, 3467PR Hekendorp
(0182) 50 29 21

Verenigingsgebouw De Wingerd

Goejanverwelle 48, 3467PR Hekendorp

Predikant/pastoraal werker

Pastorie wijkgemeente 1

Zwier Regelinkstraat 23, 3421BZ Oudewater
(0348) 56 20 81

Pastorie wijkgemeente 2

Laan van Snelrewaard 13, 3425ER Snelrewaard
(0348) 56 33 43

J.J. van Eijsden

Populierenhof 6, 3465TH Driebruggen
(0348) 50 22 36

Vertrouwenspersonen

Femke Hagoort-Vergeer

06 30 91 18 84

Ad de Lange

06 29 60 39 66