Actie Kerkbalans 2020

Het thema van de actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. Alle informatie over de actie kunt u vinden in de lokale folder die u kunt lezen via deze link.

Periodieke gift

Dit betekent dat u een hoger bedrag kunt schenken, terwijl u d.m.v. een belastingaftrek per saldo hetzelfde betaalt. Een uitgebreide uitleg van deze regeling vindt u in deze folder.

In dit document vindt u ook een link naar het aanvraagformulier voor de belastingdienst die via onze kerk wordt ingediend.