Focustraject Seizoen 2023 - 2024

IZB-Focus is een centrum voor missionaire gemeenteontwikkeling. Met onze dienstverlening willen we gemeenten ondersteunen in hun missionaire roeping. Om dit goed te kunnen doen trekken we graag voor een langere periode op met gemeenten en kerkenraden.

Een groeiend aantal kerkenraden doet een beroep op de IZB voor intensieve begeleiding met het oog op missionair gemeente-zijn. Zo'n tien jaar geleden is uit een groot opgezette evaluatie gebleken dat het aanbieden van losse avonden en cursussen in gemeenten onvoldoende ondersteuning biedt. De verlegenheid is vaak groot. De secularisatie is niet langer iets wat we om ons heen zien, maar raakt ook onze eigen gemeente, ons eigen gezin, ons eigen leven. We slagen er niet in om de grote woorden van het christelijk geloof te vertalen naar het leven van elke dag. Veel christenen ervaren een kloof tussen wat zij in de kerk beleven en de realiteit van hun leven buiten de kring van de kerk.

Hoe kunnen wij in deze situatie ons geloof met anderen delen? Hoe kunnen wij op een geloofwaardige manier het evangelie doorgeven? Steeds scherper zien we dat we ons hiervoor niet moeten richten op het organiseren van (meer) bijzondere acties en activiteiten, maar dat het er om gaat hoe wij zelf met God leven, in de navolging van Christus van dag tot dag. En dat dit merkbaar wordt, bijvoorbeeld in het gesprekje met een andere moeder bij het schoolhek, in de ontmoeting met collega’s bij de koffieautomaat en in het delen van ons leven met de mensen om ons heen.

Verlangen

Naast de verlegenheid proeven we ook bij velen een intens verlangen naar een leven dichtbij Jezus, een manier van geloven die ons leven niet in tweeën deelt, maar die ons steeds meer mensen uit één stuk maakt. Een manier van geloven en van gemeente-zijn die weer aanstekelijk werkt. Er is vanuit het bovenstaande een nieuwe visie op missionair gemeente-zijn ontwikkeld door de IZB. Hierbij verschuift de focus van het organiseren van missionaire activiteiten waar gemeenteleden in hun vrije tijd aan deelnemen, naar het volgen van Jezus op alle terreinen van het leven. Missionair denken is daarmee niet langer de taak van een werkgroep of commissie, maar hoort thuis in het hart van de gemeente.

Visie van IZB-Focus

Een belangrijk uitgangspunt van IZB-Focus is dat de bezinning op missionair gemeente-zijn op gang komt vanuit het hart van de gemeente, en plaatsvindt in breedte van de gemeente. We hebben daarom het Focustraject ontwikkeld, dat vorm en structuur geeft aan een gemeente-breed proces van bezinning en verandering.

Een IZB-Focustraject is een leerproces, waarbij we twee belangrijke bewegingen beogen: een beweging naar binnen, naar het hart van de gemeente, en ook naar ons eigen hart. Samen dieper in gesprek gaan over wie de God is in ons leven en over wat het betekent om Jezus Christus te (leren) kennen en met Hem te leven. De vraag hoe wij in deze tijd geloofwaardige getuigen van Hem kunnen zijn, is in de eerste plaats een vraag naar ons eigen geloof.

Tegelijkertijd beoogt het IZB-Focustraject een hernieuwde beweging naar buiten, waarin wij onze ogen, ons hart en ons leven openen voor de mensen om ons heen, juist ook voor hen die Christus niet kennen. Het gaat dan ook om de vraag hoe wij dat geloof verbinden met het leven van elke dag: ons werk, ons gezin, de plaats waar wij wonen, onze vrienden en bekenden, kortom de plaats waar God ons heeft geroepen.

Voor de kringleider

Block 3: Jezus in jouw wereld

Handleiding

Voor iedereen

Enquete Seizoen 2023 - 2024

Vul hier in