Collecte

Stichting verenigingsgebouwen

Sinds 1989 beschikken we als Hervormde Gemeente in Oudewater over het verenigingsgebouw De Rank. Het stichtingsbestuur heeft als taak: het beheren en exploiteren van de verenigingsgebouwen De Rank en De Hoeksteen. Om dit doel te verwezenlijken organiseert het bestuur van de stichting o.a. de jaarlijkse rommelmarkt en het inzamelen van oud papier in de buitenbuurten, iedere tweede zaterdag van de maand.

Rekeningnummer: NL 53 RABO 0141007710
t.n.v. Stichting Verenigingsgebouwen Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jaap de Wit (voorzitter)
N.W. Eikelenboom (secretaris)
Anne Scherpenzeel
Wouter Lagendijk
Jolanda van Vuuren
Elseline van Halum
Jeroen van de Water
Pieter Maaijen
Louis Verweij

Contactpersonen rommelmarkt:

Anne Scherpenzeel
Jolanda van Vuuren
Elseline van Halum

Contactpersoon oud papier in buitengebieden en ophalen van spullen:

Louis Verweij

Contactpersoon klein onderhoud:

Jeroen van de Water