Evangelisatiecommissie

Het evangeliseren in woord en daad is een roeping voor een ieder die belijdt christen te zijn. De evangelisatiecommissie organiseert vanuit dat besef met medewerking van velen de volgende vormen van evangelisatiewerk:

  1. Het bezoekwerk bij randkerkelijken
  2. Het uitreiken van het evangelisatieblad Echo bij gemeenteleden (o.a. randkerkelijken)
  3. Het in samenwerking met andere kerken uitnodigen van camping- en bootgasten voor de kerkdienst
  4. De Vakantie Bijbel Feest (zie ook: Vakantie Bijbel Feest)
  5. De Alpha-cursus (zie ook: Alphacursus)
  6. De openstelling van de kerk te Oudewater tijdens de zomermaanden (zie ook: Project Open Kerk)
  7. Straatevangelisatie tijdens Heksenfestijn

De kerkenraad participeert met een lid uit de evangelisatiecommissie in het bestuur van de bijbelshop "De Veilige Haven"

Mocht u vragen hebben over het evangelisatiewerk dan kunt u terecht bij de evangelisatie ouderling

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0160 0658 28 (t.n.v. Evangelisatiecommissie Herv. Gemeente Oudewater-Hekendorp)

Afbeelding 1:
Afbeelding 2: