Evangelisatiecommissie

Het evangeliseren in woord en daad is een roeping voor een ieder die belijdt christen te zijn. De evangelisatiecommissie organiseert vanuit dat besef met medewerking van velen de volgende vormen van evangelisatiewerk:

  1. Het bezoekwerk bij randkerkelijken
  2. De Vakantie Bijbel Feest (zie ook: Vakantie Bijbel Feest)
  3. De Alpha-cursus (zie ook: Alphacursus)
  4. De openstelling van de kerk te Oudewater tijdens de zomermaanden (zie ook: Project Open Kerk)

Mocht u vragen hebben over het evangelisatiewerk dan kunt u terecht bij de evangelisatie ouderling

Rekeningnummer:
NL 34 RABO 0160 0658 28 (t.n.v. Evangelisatiecommissie Herv. Gemeente Oudewater-Hekendorp)

Afbeelding 1:
Afbeelding 2: