De commissie Vorming & Toerusting

De commissie Vorming & Toerusting is een orgaan van advies en bijstand voor de kerkenraden. Het doel van de CIE V&T is om namens de kerkenraad werkzaam te zijn in de gemeente met het oog op de geestelijke vorming en toerusting van gemeenteleden. De CIE V&T is betrokken bij de organisatie van kringwerk, verenigingen en catechese. Ook is de commissie betrokken bij het organiseren van bijeenkomsten rond diverse thema’s op het raakvlak van kerk en maatschappij. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en worden aangekondigd in de weekbrief.