Mantelzorg Oudewater

Het Stadsteam Oudewater geeft informatie en ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Oudewater.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd. Een mantelzorger is geen beroepskracht

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid. Zij verlenen vaak langdurige en intensieve zorg. Juist omdat de zorg wordt geboden aan iemand met wie de mantelzorger een persoonlijke band heeft, is het moeilijk om grenzen te stellen wanneer het teveel wordt.

Vergoedingen voor mantelzorgers

Lees hier voor welke vergoedingen mantelzorgers in aanmerking komen.

Contact

Als mantelzorger kunt u bij ons terecht voor informatie en advies over alles wat te maken heeft met de zorg voor een ander. Denkt u hierbij aan antwoorden op praktische vragen, tips, kennis over financiële regelingen zoals het persoonsgebonden budget, maar ook met vragen over de combinatie van mantelzorgtaken met uw baan kunt u bij ons terecht. Mail naar info@stadsteamoudewater.nl