Pastoraal medewerkers

Graag willen wij als psycho-pastoraal medewerkers uw en jouw aandacht vragen voor het werk dat we in de gemeente mogen doen. Wij hebben gedurende 2 jaar een cursus gedaan onder leiding van een predikant en een psychiater. Deze cursus gaf ons veel informatie over de problemen die er in mensenlevens kunnen voor komen en we hebben geleerd hoe wij daarin kunnen ondersteunen. Wij willen graag in navolging van de Heere Jezus ons inzetten voor mensen die erg moeilijke dingen mee hebben gemaakt. Als pastoraal medewerkers zijn we er voor u en jou die in vertrouwen willen praten. Het kan ook zijn dat u of jij een moeilijke uitslag kreeg na medisch onderzoek of na een gesprek met psycholoog of psychiater. Met iemand daarover napraten en samen bidden kan rust geven. We doen dit werk in samenwerking met de beide predikanten en de wijkouderling. Evenals zij hebben ook wij geheimhoudingsplicht. We willen er zijn voor jong en oud en we hopen dat u en jij ons durft te bellen in momenten van problemen en zorgen.

Contactpersoon: Addy Bosman