Zangzaak Kamerkoor

Op zaterdagmiddag 9 juni zal het Zangzaak Kamerkoor o.l.v. Monique van den Hoogen de zaterdagmiddagserie in de Grote kerk te Oudewater openen. Zij zullen samen met Stadsorganist Gerben Mourik om 15.00 een gratis toegankelijk concert verzorgen met werken van Cesar Franck, Hendrik Andriessen en Herman Strategier.

Deze componisten waren allen afkomstig uit rooms-katholieke kring, en zij schreven composities die vooral bedoeld waren om de kerkelijke vieringen extra luister te geven. De werken die gezongen gaan worden zijn de feestelijke psalm 150 van Franck; intieme Maria-Antifonen van Strategier en tenslotte het Magnificat (de lofzang van Maria) van Andriessen. Ook zal het Ave Generosa van Gjeilo uitgevoerd worden, waarin het koor omlijst wordt door improvisaties van Gerben Mourik. U bent van harte welkom op dit sfeervolle concert! Bij de uitgang is er een collecte voor de onkosten.