Toerustingsavonden

"Woorden Geven"

In 2019 zijn er in onze gemeente 3 toerustingsavonden geweest met als thema "Geloof en werk". We hebben toen voor het eerst gebruik gemaakt van het IZB Focus materiaal. Ook dit seizoen is er een dergelijk programma gepland namelijk op de woensdagen 3 april, 10 april en 17 april 2024.

Het thema is dit keer "Woorden geven" en is gericht op het leren en oefenen van het voeren van een gesprek over geloven met mensen die niet of anders geloven.

We maken gebruik van het Focus boekje "Woorden geven" waarin voor meerdere bijeenkomsten gespreksmateriaal is opgenomen om na te denken over de manier waarop je in gesprek kan gaan over geloof. Daarbij gaat het niet alleen om de groepsbespreking, maar juist ook om de oefening om daadwerkelijk het geloof te delen met de mensen om je heen - in kleine stapjes. Kan het je niet concreet genoeg worden? Dan is 'woorden geven' echt iets voor u/jou.

Ook gemeenteleden die niet betrokken zijn bij de Focus Bijbelkringen zijn van harte welkom! Medewerking aan deze avonden wordt verleend door ds Klaas van Meieren van de IZB. Geef je op voor deelname aan deze avonden via email focushgoh@hotmail.com of via 06-81528051

Vanaf 19.30 uur inloop met koffie, start programma om 20.00 uur

  • op 3 en 17 april in de Rank te Oudewater
  • op 10 april in de Wingerd te Hekendorp

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van €15,00 per persoon voor het boekje en de koffie/thee. Van harte aanbevolen!