Gemeente-avond thema "doop"

Want U hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed. (Psalm 139)

God is betrokken op ons leven vanaf het prilste begin. Daar hoeven we niet aan te twijfelen want dat wordt ons voorgezegd in Psalm 139. Maar daarmee is niet alles gezegd. Gods betrokkenheid gaat verder, veel verder! Dat wordt zichtbaar in dat bijzondere teken, het teken van de Heilige Doop.

In het Nieuwe Testament wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente van Christus een gedoopte gemeente is en dat geloof en de Heilige Doop onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zo is het vanaf de vroege kerk ook altijd beleefd. En dat heeft alles te maken met de diepe en rijke betekenis van de Heilige Doop. Die diepe en rijke betekenis is echter voor velen in onze tijd verloren gegaan. Daarbij is ook het dopen van de kinderen van de gemeente niet meer een vanzelfsprekende keuze. Velen vragen zich af of het dopen van kleine kinderen op grond van de Bijbel wel juist is met alle gevolgen van dien.

Om die reden is het goed om in onze gemeente eens opnieuw stil te staan bij die diepe en rijke betekening van de Heilige Doop en wat dan de Bijbelse gronden zijn dat ook de kinderen van de gemeente hierin voluit delen. Dat willen we doen op een gemeente-avond op donderdag 26 januari 2023 in de Wingerd te Hekendorp.

Deze gemeenteavond zal geleid worden door ds R. de Koning Gans en C. de Knegt. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen, er is een inloop met koffie en thee vanaf 19.30 uur, we starten het programma om 20.00 uur.

Volwassendoop, kinderdoop, herdoop

Dr C Graafland

Download hier