Collecte

FocusScan Oudewater Hekendorp

Graag willen we als kerkenraad meer zicht krijgen op de mogelijkheden hoe we als gemeente concreet invulling kunnen geven aan onze missionaire roeping. Daarvoor hebben we de IZB een opdracht gegeven dit voor ons uit te zoeken. De IZB heeft hiervoor een programma opgezet dat zij het Focus Verkenningstraject noemt en al in veel gemeentes heeft uitgevoerd.

Dit is een online enquête die in korte tijd inzicht geeft in de missionaire mogelijkheden van onze gemeente. De ervaring van de IZB leert dat zo’n scan of enquête een goed startpunt is om het gesprek over missionair zijn in de gemeente op gang te brengen. Daarnaast helpt het de IZB om de gemeente te analyseren. De uitkomsten van de scan zullen worden besproken tijdens een gemeenteavond op 27 oktober om 20.00h. Hopelijk gewoon in de Rank. Op die avond willen we graag uw verhalen achter de scores horen en die met elkaar delen. Ook gaan we dan aan de hand van enkele stellingen met elkaar in gesprek over de uitkomsten.

De IZB maakt van het onderzoek en de gemeenteavond een rapport, dat in de kerkenraad wordt besproken. U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan deze Focusscan. De Scan wordt gedaan door een online vragenlijst aan zoveel mogelijk gemeenteleden voor te leggen. Er is vanaf zondag 26 september een papieren versie van de vragenlijst beschikbaar voor als u niet over de mogelijkheid beschikt om de vragenlijst online in te vullen.

De focusscan

Doe de scan hier

De vragenlijst op papier kunt u volgende week meenemen van de tafeltjes uit de kerk of verenigingsgebouw en daar ook weer inleveren.

Heeft u nog vragen neen dan gerust contact op met ouderling Louis Oosterom. Tel.: 0348-564976 of mail louisoosterom@kpnplanet.nl