Evaluatie Ouderen:

Het evaluatieformulier voor de jongeren kunt u hier vinden.

Hadden de jongeren zelf vragen die ze aan u hebben gesteld?
Was u met het voorbereidingsmateriaal daarop voldoende voorbereid?
Heeft u verteld over uw Bijbellezen
Wilt u kort aangeven over welk(e) onderwerp(en) er is gesproken?
Hebben de jongeren de SOLVAT-methode nog aan de orde gesteld?
Heeft een jongere gedankt?
Hoe vond u de ontmoeting?
Welk rapportcijfer geef je deze avond?
Heb je nog opmerkingen of tips die je ons wil meegeven?
Naam: (optioneel)