Leesplan: Zekerheid

Dag 1:

Jezus kan eeuwig leven geven
24 Jezus zei verder: ‘Luister heel goed naar mijn woorden: Iemand die mijn boodschap aanneemt en gelooft dat God mij gestuurd heeft, die krijgt het eeuwige leven. Hij zal niet veroordeeld worden. Hij is niet meer in de macht van de dood, maar hij zal voor altijd leven.

Johannes 5:2434 Ik geef jullie een nieuwe regel: Houd van elkaar. Jullie moeten net zo van elkaar houden als ik van jullie gehouden heb. 35 Dan zal iedereen kunnen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

Johannes 13:34-3521 Je houdt van mij als je volgens mijn regels leeft. En als je van mij houdt, dan houdt de Vader van jou. En ook ik zal van je houden, en je laten zien wie ik echt ben.’

Johannes 14:21Dag 2:

8 Jullie zullen dan, als leerlingen van mij, veel goede dingen doen. Zo maken jullie de hemelse macht van mijn Vader zichtbaar.

Johannes 15:843 Alle profeten van vroeger hebben over Jezus verteld. Zij zeiden dat je zonden vergeven worden als je in hem gelooft.’

Handelingen 10: 43De heilige Geest beheerst ons leven
We zijn bevrijd
1 De mensen die bij Jezus Christus horen, zijn bevrijd van Gods straf.

Romeinen 8:1Dag 3:

16 De heilige Geest geeft ons de zekerheid dat we Gods kinderen zijn.

Romeinen 8:1629 De liefde die God geeft, duurt eeuwig. Als hij iemand uitkiest, is dat voor altijd.

Romeinen 11:295 Leef niet alleen voor het geld, en wees tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want hij heeft zelf gezegd: «Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.»

Hebreeen 13:5Dag 4:

14 Wij weten dat we niet meer in de macht van de dood zijn, maar dat we eeuwig zullen leven. Want wij houden van elkaar. Wie geen liefde heeft, blijft in de macht van de dood.

1 Johannes 3:1411 Dit is wat God gezegd heeft: God wil ons het eeuwige leven geven, en we krijgen dat eeuwige leven door zijn Zoon. 12 Iedereen die verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven. Maar wie niet verbonden blijft met de Zoon, krijgt het eeuwige leven niet.

Slot van de brief
Het eeuwige leven
13 Deze brief heb ik geschreven om jullie te laten weten dat jullie het eeuwige leven hebben. Want jullie geloven in de Zoon van God.

1 Johannes 5:11-13