Leesplan: Liefde & Huwelijk

Dag 1:

21 Wees gehoorzaam aan elkaar uit eerbied voor Christus. 22 Vrouwen, jullie zijn gehoorzaam aan Christus. Wees daarom ook gehoorzaam aan je man. 23 Want een man geeft leiding aan zijn vrouw, zoals Christus, onze redder, leiding geeft aan de kerk. 24 Net zoals de kerk gehoorzaam is aan Christus, moet een vrouw in alles gehoorzaam zijn aan haar man. 25 Mannen, jullie moeten van je vrouw houden. Net zo veel als Christus van de kerk houdt. Hij heeft zelfs zijn leven gegeven voor de kerk. 26 Door zijn liefde horen de gelovigen nu bij God. Want ze zijn gedoopt en ze geloven het goede nieuws. 27 Door de liefde van Christus straalt de kerk nu als een bruid zonder fouten of gebreken. Door de liefde van Christus is de kerk heilig en rein. 28 Een man moet van zijn vrouw houden zoals hij van zijn eigen lichaam houdt. Als je van je vrouw houdt, dan houd je van jezelf. 29-30 Want niemand haat zijn eigen lichaam. Nee, je voedt en verzorgt je lichaam juist. En Christus doet hetzelfde met ons, de gelovigen in de kerk. Want de kerk is het lichaam van Christus. 31 In de heilige boeken staat: «Zo komt het dat een man niet bij zijn vader en moeder blijft. Hij gaat met zijn vrouw leven, en ze worden samen helemaal één.» 32 Het geheim van die woorden is groot. Want volgens mij gaan ze over Christus en de kerk. 33 In ieder geval moeten mannen dus net zo veel van hun vrouw houden als van zichzelf. En vrouwen moeten respect hebben voor hun man.

Efeziers 5:21-33Dag 2:

Houd je bezig met de hemel
1 Toen jullie gedoopt werden, zijn jullie samen met Christus opgestaan. Houd je daarom nu bezig met het hemelse leven. Want Christus is in de hemel. Hij zit naast God, aan de rechterkant. 2 Houd je bezig met de hemel, en niet met deze wereld. 3 Want er is niets in deze wereld dat nog macht over jullie heeft. Als christenen horen jullie nu al bij de hemelse wereld van God. 4 Jullie leven is volledig verbonden met Christus. Op de dag dat hij terugkomt op aarde, zal hij zijn hemelse macht ook aan jullie geven. Dan zullen alle mensen zien dat jullie steeds al bij hem hoorden.

Leef als nieuwe mensen
5 Laat je niet langer leiden door slechte verlangens. Verlang er niet naar om vreemd te gaan. Verlang niet naar verboden seks, of naar ander verkeerd gedrag op seksueel gebied. Verlang ook niet naar veel geld, want geld is een afgod. 6 Mensen die toegeven aan zulke verlangens, zijn ongehoorzaam aan God. Hij zal hen daarvoor straffen. 7 Toen jullie nog als ongelovigen leefden, deden jullie al die slechte dingen ook. 8 Maar nu moeten jullie daar helemaal mee stoppen. Weg met je woede, je kwaadheid en je slechte gedachten over een ander! Beledig elkaar niet langer, scheld elkaar niet uit, en 9 stop met liegen. Want jullie zijn niet meer zoals vroeger. 10 Jullie zijn nu nieuwe mensen. God geeft jullie inzicht om hem steeds beter te leren kennen. En zo gaan jullie steeds meer lijken op God, die jullie gemaakt heeft. 11 Jullie zijn nu nieuwe mensen. En nieuwe mensen zijn niet langer Joden of niet-Joden. Ze zijn ook niet langer slaven of vrije mensen. Ze zijn christenen! Christus is in jullie allemaal aanwezig, daarom zijn verschillen nu niet belangrijk meer.

Houd van elkaar
12 God houdt van jullie. Hij heeft jullie uitgekozen, en jullie horen nu bij hem. Daarom moeten jullie goede dingen doen: Je moet van harte meeleven met anderen. Je moet vriendelijk voor elkaar zijn, en geduldig. Denk niet aan jezelf, 13 maar accepteer elkaar, en vergeef elkaars fouten. Want Christus heeft ook jullie je fouten vergeven. 14 Maar het allerbelangrijkste is: houd van elkaar. Want liefde maakt van jullie een volmaakte eenheid. 15 Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te vormen. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat zijn vrede jullie nu leiden bij jullie beslissingen. En wees dankbaar! 16 Laat jullie leven vol zijn van het goede nieuws over Christus. Gebruik al je wijsheid om elkaar uitleg en goede raad te geven. Zing liederen om God te eren, zing alle liederen die de heilige Geest je laat zingen. Wees dankbaar, en zing voor God. 17 Bedenk bij alles wat jullie doen en zeggen, dat jullie bij de Heer Jezus horen. En vraag hem steeds om God, de Vader, te danken namens jullie.

Regels voor het gezin
18 Vrouwen, accepteer het gezag van je man. Gedraag je zoals een christen dat hoort te doen. 19 Mannen, houd van je vrouw en behandel haar goed.

Colossenzen 3:1-19Dag 3:

Zonder liefde is alles zinloos
1 Als je geen liefde hebt voor anderen, zijn je woorden zinloos. Zelfs al laat de heilige Geest je alle talen van de wereld spreken, en ook nog de taal van de engelen. 2 Als je geen liefde hebt voor anderen, beteken je niets. Zelfs al laat God je zijn boodschap bekendmaken en krijg je van hem al zijn geheime kennis. En zelfs al heb je zo’n groot geloof dat je bergen kunt verplaatsen. 3 Als je geen liefde hebt voor anderen, dan is alles wat je doet, zinloos. Zelfs al verkoop je je bezit, en geef je het geld aan de armen. Zelfs al sterf je in het vuur, omdat je je leven geeft voor de goede zaak.

Wat is liefde?
4 Liefde is: geduldig en vriendelijk zijn. Liefde is: niet jaloers zijn, niet vertellen hoe goed je bent, jezelf niet belangrijker vinden dan een ander. 5 Liefde is: een ander niet beledigen, niet alleen aan jezelf denken, geen ruzie maken en geen wraak willen nemen. 6 Liefde is: blij worden van het goede, en een hekel hebben aan het kwaad. 7 Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden.

De liefde zal nooit verdwijnen
8 Ooit zal er niet meer gesproken worden in vreemde klanken. Ooit zal er geen geheime kennis meer zijn. Ooit zullen mensen geen boodschap van God meer vertellen. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 9-10 Alles wat onvolmaakt is, zal verdwijnen als Gods nieuwe wereld komt. Dat geldt voor al onze kennis, en voor iedere boodschap die we vertellen. 11 Het is als met een kind dat volwassen wordt. Een kind praat en denkt nog als een kind. Maar als het volwassen geworden is, zijn al die kinderlijke dingen verdwenen. Net zo zal straks alles wat onvolmaakt is, verdwenen zijn. Maar de liefde zal nooit verdwijnen. 12 Nu zien we God nog niet. We merken wel dat hij er is, maar we zien hem niet. Maar straks, in de nieuwe wereld, zullen we God zien met onze eigen ogen. Nu weten we nog lang niet alles over God. Maar dan zullen we hem echt kennen, zoals hij ons nu al kent. 13 Dit is dus waar het om gaat: geloof, vertrouwen en liefde. Dat moet steeds het belangrijkste in ons leven zijn. Maar het allerbelangrijkste is de liefde.

1 Korinthiers 13:1-13Dag 4:

Gelovigen moeten goed leven
1 Vrienden, blijf van elkaar houden. 2 En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen. Want sommige mensen hebben, zonder het te weten, engelen op bezoek gehad. 3 Doe wat je kunt voor christenen in de gevangenis, en voor gelovigen die mishandeld worden. Ze horen bij jullie. Het moet voelen alsof jullie samen met hen in de gevangenis zitten, en samen met hen mishandeld worden. 4 Slaap alleen met de man of vrouw met wie je getrouwd bent. Wie verboden seks heeft of vreemdgaat, zal door God gestraft worden. 5 Leef niet alleen voor het geld, en wees tevreden met wat je hebt. God zorgt voor je, want hij heeft zelf gezegd: «Ik zal bij je blijven, ik zal je niet in de steek laten.» 6 We kunnen dus vol vertrouwen zeggen: «De Heer zal mij helpen. Daarom ben ik niet bang. Mensen kunnen me geen kwaad doen.»

Het juiste geloof
7 Blijf denken aan jullie leiders die gestorven zijn. Zij hebben jullie het goede nieuws van God verteld. Kijk hoe zij geleefd hebben, en hoe ze gestorven zijn. Probeer op dezelfde manier in Christus te geloven als zij. 8 Want Jezus Christus blijft dezelfde, vroeger, nu, en altijd.

Hebreeen 13:1-8Dag 5:

Pas op voor slechte vrouwen

Luister goed naar wijze lessen
1 Luister goed! Luister aandachtig naar mijn wijze woorden en doe wat ik zeg. 2 Dan zul je verstandig zijn en geen domme dingen doen.

Luister niet naar slechte vrouwen
3 Een slechte vrouw verleidt mannen met haar woorden. Die woorden klinken mooi, 4 maar ze zijn zo scherp als een zwaard. Ze brengen je alleen maar ellende. 5 Als je naar zo’n vrouw luistert, zal het verkeerd met je aflopen. Want zo’n vrouw brengt je naar het land van de dood. 6 Ze zorgt ervoor dat je slechte dingen doet. Je doet wat zij zegt, zonder dat je het merkt.

Door slechte vrouwen zul je sterven
7 Luister goed! Luister naar mij, en doe precies wat ik zeg. 8 Blijf uit de buurt van slechte vrouwen! 9 Want anders zullen de mensen geen respect meer voor je hebben. Door zo’n slechte vrouw wordt je leven zinloos. 10 Andere mannen met wie zij omgaat, zullen plezier hebben van jouw rijkdom. Die mannen krijgen alles waar jij hard voor gewerkt hebt. 11 En als je bijna dood bent, zul je wanhopig roepen: 12-13 ‘Waarom heb ik niet geluisterd naar de wijze lessen die ik kreeg? Waarom vergat ik alle waarschuwingen? Ik stopte mijn oren dicht en deed alsof ik niets hoorde. 14 Nu zal ik binnenkort sterven, en iedereen zal dat zien.’

Blijf trouw aan je eigen vrouw
15 Je moet trouw blijven aan je eigen vrouw. Ga niet met andere vrouwen naar bed. 16-17 Je wilt toch ook niet dat andere mannen met jouw vrouw naar bed gaan? Want zij hoort alleen bij jou. 18 Als je haar trouw bent, zul je een goed en gelukkig leven hebben. Ze is jouw grote liefde. Ze zal je vreugde blijven geven. 19 Ze is mooi, zo mooi als een hert. Je mag altijd tegen haar borsten liggen. En ze heeft oneindig veel liefde voor jou. 20 Bij niemand anders zul je zo veel liefde vinden. Waarom zou je dan tegen de borsten van een slechte vrouw willen liggen? Waarom zou je bij zo’n vrouw willen zijn?

Verschillende waarschuwingen
De Heer straft mensen die kwaad doen
21 De Heer weet wat de mensen doen, hij ziet al hun daden. 22 Als slechte mensen kwaad doen, zullen ze gestraft worden. Want het kwaad dat ze bedenken, treft henzelf. 23 Ze zullen sterven, omdat ze niet naar deze wijze lessen geluisterd hebben. Door hun eigen domheid gaan ze dood.

Spreuken 5