Gemeentegrenzen

De geografische grenzen van de Hervormde Gemeente Oudewater - Hekendorp zijn vastgelegd in een document, dat bewaard wordt bij de classis Woerden. Het komt er in grote lijnen op neer dat tot onze gemeente behoren: alle hervormden die wonen op het grondgebied van de burgerlijke gemeente Oudewater met de buitenplaatsen Hekendorp, Hoenkoop, Papekop en Snelrewaard. Hierbij gelden de volgende grenzen:

Provinciale Weg Oost tot de Hoenkoopse Rijweg
Hekendorp richting Driebruggen t/m Hoogeind 76 en de even nummers van Hogebrug
Ruige Weide de even nummers
De Linschoten tot aan de Vrouwenbrug
Waardsedijk t/m nr. 16 (even) en t/m nr. 15 (oneven)
Richting Montfoort t/m de Damweg (Oudewaterse zijde van de Wetering)

Onze gemeente kent 2 wijken. Elke wijkgemeente bedient het gedeelte van Oudewater binnen de wijkgrenzen.

De uitgebreide wijkindeling

sectie-indeling en pastoraat

Lees hier