Gebruikersplan anderhalvemeter kerkdiensten

Protocol kerkdiensten

  • Alle bezoekers aan de kerkdienst dienen vooraf uitgenodigd/aangemeld te worden. Dit om geen mensen bij de deur te hoeven teleurstellen.
  • Toilet gebruik: niet! Alleen als dit echt noodzakelijk is , in het toilet komen hygiëne doekjes waarmee de bril en de deurklink na ieder bezoek gereinigd dient te worden.
  • Kerkgangers dienen hun eigen bijbel/psalmboek mee te nemen en na afloop deze ook weer mee naar huis te nemen ,dit om dat op de betreffende plek een volgende dienst iemand anders daar kan zitten.
  • Kerkgangers worden door een coördinator begeleid naar een zitplaats , leden uit 1 gezin/huishouden mogen naast elkaar zitten, de coördinator zal de kerkbanken vullen rekening houdend met de 1,5 meter regel. Het is dus niet toegestaan om zelf een plek te kiezen.
  • Een ieder met corona gerelateerde klachten dient thuis te blijven. (U wordt bij binnenkomst gevraagd of u klachten heeft) Het is gewenst als u klachten heeft en u hebt u aangemeld voor de dienst, u af te melden zodat een ander gemeentelid dan in uw plaats kan komen.
  • Bij binnenkomst in de kerk dient iedere kerkganger zijn/haar handen te ontsmetten bij het desinfectiepunt.
  • Na de zegen gaat de gemeente weer zitten, op aanwijzing van de coördinator mag u de kerk verlaten, weer rekening houdend met de 1,5 meter.