Gebruikersplan anderhalvemeter kerkdiensten

Vanaf 1 juli zal elke zondag weer vier diensten gehouden worden. De landelijke richtlijnen schrijven voor dat er bij elke dienst met reserveringen gewerkt moet worden.

Voor Oudewater wordt er uitgenodigd per sectie en voor Hekendorp gelden geen secties.

Bezoekt u normaal de diensten in Oudewater dan moet u reserveren in Oudewater. Bezoekt u normaal de diensten in Hekendorp dan moet u reserveren in Hekendorp. We willen de gezinnen de mogelijkheid geven om bij voorkeur de ochtenddiensten te bezoeken. Wilt u hier over nadenken bij reservering?

Protocol kerkdiensten 1 juli

  • Alle bezoekers aan de kerkdienst dienen vooraf uitgenodigd/aangemeld te worden. Dit om geen mensen bij de deur te hoeven teleurstellen.
  • Toilet gebruik: niet! Alleen als dit echt noodzakelijk is , in het toilet komen hygiëne doekjes waarmee de bril en de deurklink na ieder bezoek gereinigd dient te worden.
  • Kerkgangers dienen hun eigen bijbel/psalmboek mee te nemen en na afloop deze ook weer mee naar huis te nemen ,dit om dat op de betreffende plek een volgende dienst iemand anders daar kan zitten.
  • Kerkgangers worden door een coördinator begeleid naar een zitplaats , leden uit 1 gezin/huishouden mogen naast elkaar zitten, de coördinator zal de kerkbanken vullen rekening houdend met de 1,5 meter regel. Het is dus niet toegestaan om zelf een plek te kiezen.
  • Een ieder met corona gerelateerde klachten dient thuis te blijven. (U wordt bij binnenkomst gevraagd of u klachten heeft) Het is gewenst als u klachten heeft en u hebt u aangemeld voor de dienst, u af te melden zodat een ander gemeentelid dan in uw plaats kan komen.
  • Bij binnenkomst in de kerk dient iedere kerkganger zijn/haar handen te ontsmetten bij het desinfectiepunt.
  • Na de zegen gaat de gemeente weer zitten, op aanwijzing van de coördinator mag u de kerk verlaten, weer rekening houdend met de 1,5 meter.
  • Na de dienst blijven we niet voor de deur op het kerkplein staan praten, dit om een ieder de mogelijkheid te geven op een veilige manier de kerk te verlaten.