Verzen Archief

Vers van: 2020-01-19

Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt.

Hebreeen 10:14Vers van: 2020-01-18

Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Petrus 1:13Vers van: 2020-01-17

Ik weet dat alles wat God doet, voor eeuwig blijft; niets is eraan toe te voegen, niets ervan af te doen, en God doet het opdat men vreest voor Zijn aangezicht. Wat er is, was er al, en wat er zijn zal, is er al geweest. God zoekt wat voorbijgegaan is.

Prediker 3:14-15