Zich wijden aan God

Neem mijn leven laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer! Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid!

Het zijn bekende regels. Een mooi lied om te zingen. Nog mooier is het om het te zien gebeuren dat mensen zich wijden aan de dienst van God. Naar de gaven, die ze kregen en op een ordelijke wijze door de gemeente geroepen, uitgezonden, bevestigd in een ambt of bediening. Nu ik dit schrijf heb ik juist deze maandagmorgen een kleine viering mogen meemaken in de consistorie van de Grote of St. Michaëlskerk. Het Breed Moderamen van de Classis Utrecht is daar samen en ook mw. Lenny Oosterom. Zij is werkzaam als pastoraal medewerkster in de Protestantse gemeente van De Meern. In deze viering werd haar de bevoegdheid verleend om in de gemeente, waarin zij werkzaam is ook in diensten te mogen voorgaan. Het was een plechtig moment, ingezet met votum en Psalm 42. De classispredikant leidde de dienst.

In oktober 2021 mocht ik voorgaan in een uitzendingsdienst in de Protestantse gemeente te Zeist, de wijkgemeente, waar ik negen jaar aan verbonden was. Een zuster van de gemeente, die de jaren door veel voor de gemeente had betekend, werd uitgezonden om vrouwenwerk te gaan doen in een vluchtelingenkamp in Jordanië. De gemeente zond haar uit en de NEM (Near East Ministry) was de instantie, waar zij in dienst trad. Van 10 tot 19 mei hoop ik een gebedsreis van de NEM mee te maken naar Jordanië. We hopen daar christelijke gemeenten te ontmoeten en ook de veldwerkers van de NEM.

Begin dit jaar was Maarten Hoogendoorn even terug op zijn thuisbasis, maar al snel was hij weer terug op een van de schepen van Mercyships. Met vreugde en overtuiging wijdt hij daar zijn gaven in de dienst in Gods Koninkrijk.

Wat is het mooi om te zien hoe mensen zich wijden. Als pastoraal werkster, als hulp-verlener in een vluchtelingenkamp, als medewerker bij Mercyships. Maar ook in Oudewater is er de dienst in het Koninkrijk van God. Pastorale en diaconale zorg, alle soorten van gemeentewerk.

Zou het niet goed zijn om aan onszelf of aan anderen de vraag te stellen: ben ik, ben jij bereid om je uren en je tijd, de gaven die je kreeg aan de Here te wijden? Zou je bereid zijn voor vier jaar je vast te leggen om in een bepaalde taak of ambt te dienen. Is bovenstaand lied ook uw/jouw gebed?

Datum: Maart 2023

Ds. de Koning Gans

Predikant wijkgemeente 1

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht