Week van gebed

Nu ik dit schrijf, is het 'de week van gebed om eenheid van christenen'. In Oudewater wordt elke avond een bidstond gehouden in één van de kerken van Oudewater. Het is goed om gelovigen uit andere kerken te ontmoeten en om samen te bidden. Het thema van de week is: 'Doe goed, zoek het recht!' Dit thema is ontleend aan Jesaja 1:17. Het is bedacht door de raad van kerken in Minnesota (V.S.). In die staat kwam drie jaar geleden George Floyd door politiegeweld om het leven. Zijn dood bracht een golf van protest teweeg. Protest tegen discriminatie en racisme. Gekleurde mensen in Amerika en daarbuiten ervaren dit nog volop. Tegen die achtergrond kun je de keuze voor het thema 'doe goed, zoek het recht!' goed begrijpen en gaan de Bijbelteksten over 'recht en onrecht' ineens opnieuw spreken. Het is heilzaam om door christenen uit andere kerken en landen op zo'n Bijbels thema gewezen te worden. Het is een door en door Bijbels thema, dat onder ons misschien weleens te weinig aandacht heeft. Het woord 'recht' komt alleen in het Oude Testament al 425x voor. Het duidt vooral op goede onderlinge verhoudingen, waarin zorg is voor de kwetsbaren in de samenleving. De wet van de Heere wordt samenvattend 'het recht' genoemd (dit betekent ook dat je met het begrip 'recht' niet alle kanten op kunt. Recht is niet dat wat recht is in onze ogen, maar in Gods ogen). Als je het oude testament leest dan lees je dikwijls de klacht van profeten over onrecht onder het volk. Dat zwakkeren de dupe werden van de sterkeren en dat kwetsbaren werden uitgebuit, armen en vreemdelingen onderdrukt. Blijkbaar brengen wij er weinig van terecht. Daarom heeft God de Messias gezonden. Van Hem zeggen de profeten 'Hij zal de armen recht doen' (Jes. 11:4) Christus ontfermt zich over zondaren, die zich tot Hem wenden. Hij gaf Zijn leven om goddelozen te kunnen rechtvaardigen. En Hij gaf ons een voorbeeld om na te volgen. In de gemeente mag nu al iets zichtbaar worden van het recht van God. Jezus roept ons om liefdevol op elkaar betrokken te zijn. Met elkaar mee te leven. Om te zien naar wie kwetsbaar is, lichamelijk, psychisch of ook economisch. Laten we dan maar dicht bij huis beginnen. En als het kan ons ook verzetten tegen onrecht om ons heen van discriminatie of racisme. Dat is in de Geest van Christus. Zo wordt nu al iets zichtbaar van het rijk van Christus, dat een rijk is van recht en vrede. Nu nog in gebrokenheid, straks in volkomenheid.

Datum: Februari 2023

Ds. van den End

Predikant wijkgemeente 2

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht