Collecte

Taal en tongen van de Geest

'we horen hen in onze taal de grote werken van God spreken.' Handelingen 2:11b

Pinksteren brengt ons de grote werken van God. Door de taal, woorden uit losgemaakte tongen en vervulde harten. De Geest neemt de leerlingen in dienst als getuigen van Jezus. De Geest neemt de regie en de grote werken van God komen in het vizier. In de synagoge is Pinksteren gedenken van de Tien Woorden, die God middels Mozes aan zijn volk geeft. Niet voor hen alleen, maar voor al de volken. Zo klinken ze in de liturgie, ook onder ons. Op het Pinksterfeest, dat Lukas beschrijft, heeft God niet alleen Israël, maar al de volken op het oog. De woorden getuigen van Hem, die het Woord van God zelf is, Jezus Christus. De Gekruisigde, die leeft! Zo ging Jezus, gedoopt en vervuld met de Heilige Geest, op weg. Hij legde de Schriften uit en verkondigde Gods grote daden. In taal en teken. In prediking en wonderen. Zijn leerlingen beloofde Hij getuigen te zullen zijn door de Heilige Geest. Met ingang van de Pinksterdag. Door de Geest, met heilige bezieling, spreken de getuigen van Jezus. De éne Naam, die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Heel de wereld moet Gods waarheid horen, Gods grote werken in Jezus Christus. Grote verbazing is er bij de toehoorders. Ze horen hen spreken in de eigen taal waarin zij geboren zijn. Een lange rij van volken en landen passeert de revue. In en tot buiten het Romeinse Rijk. Deze woorden zullen als een lopend vuur de wereld over gaan. Het begint in Jeruzalem en vervolgens gaat het van mond tot mond en van hart tot hart tot aan het uiterste van de aarde. Door de Heilige Geest. We zien met verwondering mensen grenzen overgaan. Toen en nu. Met hulp van taal en cultuurstudie. Uitgezonden en ondersteund door plaatselijke gemeenten. Grote inzet en groot vertrouwen. Door diezelfde Heilige Geest. Denk ook aan het geduld en de langdurige inzet van Bijbelvertalers. En wij? Wie vervuld van de Geest Jezus liefheeft mag dienen. In daad en woord. In de levenshouding van liefdevolle zorg. De grote daden van God in Jezus Christus gaan de wereld over. Dwars tegen alle tong en taal van machtige mensen. De Babeltaal vol hoogmoed. De dreigende taal om te intimideren. Taal van geweld, van buigen of breken. Leugentaal om een rad voor ogen te draaien. Media als machtig middel in onheilige en onrechtvaardige de strijd. Woorden als wapen. We danken voor die Koning van gerechtigheid. Onze Here Jezus Christus. We danken voor het Evangeliewoord en voor het vuur van Gods Geest. Pinksteren, feest van die andere taal, van liefde vervulde harten en losgemaakte tongen om God eer te geven. We bidden dat ook vandaag en ook wij de grote werken van God mogen zingen. Vervuld van de Heilige Geest. Levend in dienst van Christus. In de goede strijd van getuigend geloof en vurige liefde. te draaien. Media als machtig middel in on-heilige en onrechtvaardige de strijd. Woorden als wapen. We danken voor die Koning van gerechtigheid. Onze Here Jezus Christus. We danken voor het Evangeliewoord en voor het vuur van Gods Geest. Pinksteren, feest van die andere taal, van liefde vervulde harten en losgemaakte tongen om God eer te geven. We bidden dat ook vandaag en ook wij de grote werken van God mogen zingen. Vervuld van de Heilige Geest. Levend in dienst van Christus. In de goede strijd van getuigend geloof en vurige liefde.

Datum: Juni 2022

Ds. de Koning Gans

Predikant wijkgemeente 1

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht