Hij maakt ruimte

We overdenken Psalm 4, een avondlied, dat met alle benauwenis uitloopt op vrede en rust. In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen. Het middendeel is gericht tot de brutalen, die denken de hele wereld te hebben. Zij gunnen geen plek aan hem, die de HEERE afzonderde tot zijn dienst (4). De Psalm begint met het opheffen van de ziel tot God. Hoor mij als ik roep. Ja ik weet dat U hoort als ik roep (4). Wat is er? zegt een moeder, die de bange blik van haar kind ziet. Waar ben je bang voor? Wat kijk je benauwd? De nabijheid van de moeder brengt het kind rust, vertrouwen dat het goed komt en het valt in slaap. In de benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt. Dat is wat ik nodig heb. Ruimte. Een plek om te zijn, om te dienen. Maar die plek kan benauwend klein worden. Letterlijk bij ziekte. Een kleine wereld. Alleen je kamer, je bed en de stoel. Het kan ook innerlijk. Wel alle ruimte om te gaan en te staan. En toch. David weet ervan. Het Joodse volk weet er van. Altijd verdacht, gewantrouwd, gemeden door zich superieur voelende mensen. Niet weten hoe dit te doorbreken. Niet weten wat je moet. Dat is leven in een engte, een nauwe plek. Dat is eng, geeft angst. Ik kan geen kant op. De benauwende omstandigheden, krijg ik niet veranderd. In de benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt. De HEERE is de God, die ruimte maakt. Hij leidt uit de angst. In de Hebreeuwse naam voor Egypte ligt ook dat woord voor benauwdheid of angst. Je kan spreken van 'Angstland, zoals de dichter Willem Barnard consequent doet. Ik ben de HEERE uw God, die u uitleidde uit Angstland. De HEERE ziet de zijnen in dat land en Hij komt. Een wonderlijk gewaarwording. Hij komt, pakt me op en leidt me uit de benauwdheid. Het is niet de enige keer dat in het boek van de Psalmen de ruimte geroemd wordt. Psalm 118: Uit de benauwdheid heb ik de HEERE geroepen. De HEERE heeft mij verhoord, mij stellende in de ruimte. Ik zie Jezus, Gods gunsteling. Hij kent de benauwdheid. De plek voor Hem werd zo klein, in het einde vastgebonden aan het kruishout. Van God staat in Jesaja 63: 'In al hun benauwdheid was Hij benauwd en de Engel van zijn aangezicht heeft hen behouden; door zijn liefde en door zijn genade heeft Hij hen verlost; Hij nam hen op en Hij droeg hen als de dagen van ouds'. Dat is het Evangelie van onze Heere Jezus Christus. Hij maakt ruimte. Eén ding verlang ik: dat zijn aangezicht over mij licht, zoals een moeder haar kind aanziet en troost. Zo zal ik gaar liggen en slapen.

Datum: November 2022

Ds. de Koning Gans

Predikant wijkgemeente 1

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht