Bidden zoals Jezus

'Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden.' (Luk. 11:9)

Bidden neemt in het leven van Jezus een grote plaats in. In de Evangeliën lezen we dikwijls dat Jezus zich afzonderde om te bidden. Alles wat Jezus deed, werd gedragen door het gebed; Zijn onderwijs, Zijn wonderen, Zijn besluiten, Zijn standhouden in verzoekingen, ook het lijden en het kruis heeft Jezus biddend kunnen aanvaarden. Drie dingen zijn karakteristiek aan het gebed van Jezus.

Allereerst hoe Hij God aanspreekt. Hij noemt Hem 'Mijn Vader. In het Oude Testament vind je geen enkele bidder die God zó aanspreekt. Dat Jezus God wel zo aanspreekt, moet voor zijn tijdgenoten schokkend hebben geklonken. Maar Jezus spreekt God zo aan, omdat Hij een unieke relatie met God heeft. Hij is in een unieke zin de Zoon van God.

Vanuit Zijn innige verbondenheid met de Vader bidt Jezus in overgave aan God. Zijn gebed draait niet om Hemzelf, maar om Zijn geliefde Vader, om Zijn eer, Zijn rijk, Zijn wil. Het is Jezus' hartelijke verlangen om de wil van de Vader te doen. Daar 'gaat Hij voor: In de derde plaats zie je dat het gebed Jezus veranderde. Hij kreeg hierdoor kracht van God, wijsheid om de juiste besluiten te nemen, inzicht in de waarheid, kracht om te genezen, moed om het lijden te aanvaarden.

Die kracht ontving Hij door de Heilige Geest. Biddend ontving Jezus de Heilige Geest (Luk. 3:21), biddend liet Hij zich leiden door de Heilige Geest.

Jezus is de Bidder bij uitstek. Nog steeds. De Bijbel zegt dat Hij altijd leeft (vandaag dus ook!) om voor ons te bidden (Heb. 7:25 en Rom.8:34).

Nu is het grote voorrecht voor ons, dat Jezus ons het geheim van Zijn gebedsleven heeft onthuld. Hij heeft ons er deelgenoot van gemaakt. In het Nieuwe Testament, o.a. in Lukas 11:1-13 kunnen wij het nalezen. Jezus roept ons bij zich en dan zegt Hij: God is Mijn Vader, maar omdat jij bij Mij hoort, mag jij nu tegen Hem zeggen: 'U bent 'ónze Vader;' Vader van Jezus, en (omwille van Hem) ook Vader van mij: ónze Vader. Jezus doet ons de Vader kennen, zodat wij de Vader liefkrijgen. Dan wordt het ook ons verlangen dat Hij geëerd wordt, Zijn rijk komt, Zijn wil gedaan wordt. Dan gaan wij ook bidden in overgave aan Hem. En het heerlijke is, dat wat Jezus ontving, dat wij dat nu ook (met Hem) ontvangen: de Heilige Geest. Die geeft ons dan ook wijsheid, kracht, moed. Zo worden wij aan Christus gelijkvormig.

Datum: Maart 2023

Ds. van den End

Predikant wijkgemeente 2

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht