Bidden voor de overheid

De laatste tijd hoor je om je heen veel kritiek op de overheid. Op allerlei manieren: Door omgekeerde vlaggen langs de wegen, door borden met kritiek op 'Den Haag', door parlementsleden die de elite beschuldigen van kwaadaardigheid, en op sociale media. En kritiek op de overheid mag er zijn. Het is nodig dat er oppositie is als 'tegenmacht' van de regering. En het is fijn dat we in ons land kritiek mogen uiten. Veel kritiek is ook terecht. De laatste jaren is er het nodige misgegaan in het regeringsbeleid. De menselijke maat ontbrak vaak, waardoor individuele, kwetsbare mensen werden vermorzeld door het overheidsbeleid. Dat is een patroon in allerlei kwesties: Denk aan de Groningers, de toeslagenouders, de asielzoekers, de boeren, de jongeren in de jeugdzorg. Veel boosheid onder hen is terecht.

Hoe moet je hier als christen mee omgaan? Zoals gezegd: Wij mogen onze stem laten horen. Dat kan nodig zijn. Een christen zal zich hierbij wel laten leiden door het Woord van God. Dat zegt ons dat de overheid (in Paulus' dagen was dat de Romeinse overheid met keizer Nero aan het hoofd) Gods dienares is (Rom. 13). Daarvoor past een houding van respect. De Schrift roept ons op om te bidden voor de overheid (1 Tim. 2:1,2). Wat is dat vandaag nodig! Wij leven in een ingewikkelde tijd, waarin de ene crisis over de andere heen buitelt. Je zou in zo'n tijd maar een land moeten besturen! Daar is de overheid (door God!) toe geroepen. Het is zo nodig dat wij bidden voor onze overheden (burgermeesters en wethouders, provinciale bestuurders, ministers en staatssecretarissen, de koning en parlementariërs). Laten we de overheid niet vergeten in ons persoonlijk gebed. Verder past een christen een houding van nederigheid (1 Pet. 5:5,6). Geen houding van kwaadspreken over de overheid (ook niet in appgroepen!), geen opstand tegen haar gezag. Anders keert God zich tegen ons en vallen wij onder zijn oordeel. En laten we zuinig zijn op de rechtstaat en democratie die wij hebben. De gevolgen van het alternatief (fascisme, dictatuur) kennen we. Met psalm 72 bidden we: '0 God, geef de koning Uw recht'.

Datum: November 2022

Ds. van den End

Predikant wijkgemeente 2

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht