Collecte

Bewaar het pad

'Bewaar het goede pand dat u is toevertrouwd, door de Heilige Geest die in ons woont.' (2 Tim. 1:14)

Toen Paulus dit schreef, bevond het christendom zich in een kritieke fase. Het voortbestaan van het christelijke geloof hing aan een zijden draadje. De eerste generatie christenen (waaronder Paulus) ging heen, een nieuwe generatie (waaronder Timotheus) trad aan. De omstandigheden waren niet gunstig. De kerk stond onder druk. Van buitenaf door vervolging. Van binnenuit door verwarring over leer en leven van een christen.

Kort voor zijn heengaan schreef Paulus deze brief aan de jonge Timotheus. Wat hij hier zegt is eigenlijk: Beste Timotheus, ik heb het Evangelie (dat ik heb ontvangen van Christus) met mij meegedragen en het aan jou overgedragen. Nu is het jouw beurt. Zorg jij er nu voor. Bewaar het goed en draag het over aan anderen. Paulus noemt het Evangelie: Het goede pand. In de Latijnse vertaling staat: deposito. Dat begrip kennen wij wel. Van onze spaarrekening. Dat is geld dat je overhebt en op de bank zet. Het is jouw geld, maar je geeft het in beheer aan de bank. Zo heeft Christus Zijn Evangelie toevertrouwd aan de kerk (aan ons) zodat wij het zouden beheren. Dit pand is goed. Kostbaar. Want door het Evangelie Leren wij Christus kennen en ontvangen wij verlossing van onze zonden en eeuwig leven. Hoe kostbaar is dat? Hoe rijk ben je dan! Laat het je niet ontroven! Waak daarvoor! Er zijn namelijk kapers op de kust, die ons willen beroven van het Evangelie. Hoe zouden wij het Evangelie kwijt kunnen raken? Bijvoorbeeld door verdrukking (zie de context van onze tekst). Bijvoorbeeld door verwarring over het Evangelie (dwaalleer) Maar ook door wereldgelijkvormigheid. Dat wij zo opgaan in alles wat de wereld biedt, dat het Evangelie dat gezaaid is in ons hart verstikt raakt. (Matth. 13:22). Waak hiervoor! Laten we het Evangelie bewaren en het zuiver overdragen aan onze kinderen en aan mensen die het nodig hebben. Dat hoeven wij niet in eigen kracht te doen. Dan zou er niets van terecht komen. Wij zijn namelijk zwak. Maar de apostel voegt er iets aan toe: 'Bewaar het goede pand dat u is toevertrouwd door de Heilige Geest die in ons woont'.

Het is Pinksteren geweest. Christus heeft ons de Bijstand geschonken van de Heilige Geest. Niet om ons af en toe eventjes aan te raken. Maar om permanent in ons te wonen. De Heilige Geest is de Geest van kracht en liefde, van inzicht en van volharding. Hij heeft ons zijn bijstand beloofd (al bij onze doop!) Hij geeft ons kracht om het Evangelie te bewaren. Niet onderin een laatje, maar in ons hart. Niet door alles bij het oude te houden, maar door ons te leren uit het Evangelie leven. Om te leven van de genade van onze Heere Jezus. Zo wordt het goede pand bewaard.

Datum: Juli 2022

Ds. van den End

Predikant wijkgemeente 2

Contactgegevens

Meer columns?

Naar overzicht