Mannenvereniging Filippus

We zijn de Heere dankbaar dat er nog een mannenvereniging in Oudewater is. Ouderen vallen weg maar gelukkig worden lege plaatsen door jongeren weer ingevuld. Eén keer in de veertien dagen komen we op dinsdag van 20.00 tot 21.45 uur bij elkaar om het woord van God te onderzoeken. Dit seizoen zijn we bezig met de onderwerpen uit de Hervormde Vaan, het blad dat je ontvangt als je lid wordt. Je kunt het thuis goed voorbereiden en er worden vragen gesteld, die betrekking hebben op het geloofsleven. Zo is er altijd een levendige bespreking. Er zijn per seizoen drie openbare avonden. Op deze avonden wordt er een spreker uitgenodigd om met ons een bijbel onderwerp in te leiden. De openbare avonden zijn voor ieder uit de gemeente bestemd en worden door de gemeente als zeer positief ervaren. Kom als (jonge) man vrijblijvend naar één van deze avonden

Secretaris: dhr. L.J. Lodder