Bijbelkringen

In het winterseizoen komt een aantal huisbijbelkringen bijeen bij een. Deze kringen worden gezamenlijk voorbereid in een kringleidersavond, die door een van de predikanten wordt geleid. Op deze kringleidersavond wordt een gezamenlijke Bijbelstudie gehouden en worden gespreksvragen opgesteld. Ook delen we met elkaar hoe het in de kringen gaat. Er wordt een blad opgesteld met inleidend stukje op het te lezen gedeelte en de vragen. Dat wordt door de kringleiders naar de kringleden doorgemaild. Tevens is het gebruik geworden dat de Bijbelgedeelten ook in de diensten gelezen worden. Zodat er een wisselwerking is tussen de eredienst van de zondag en de doordeweekse Bijbelkringen.

Bijbelkring De Rank

Iedere eerste maandag van de maand (van 20.00 tot 21.30 uur) komt er een Bijbelkring samen in De Rank, die geleid wordt door de predikant van wijk 1. Wij lezen een Bijbelgedeelte en spreken daar met elkaar over door. Veelal komen er pastorale vragen ten aanzien van het persoonlijk geestelijk leven naar voren. De data worden vermeld in de weekbrief. Iedereen, gemeenteleden en niet-gemeenteleden, zijn van harte welkom.

Contactpersoon: Ds. R. de Koning Gans