Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2017

Het thema van de actie Kerkbalans 2017 is ‘Mijn kerk verbindt’. Alle informatie over de actie kunt u vinden in de lokale folder die in de week van 23 januari 2017 wordt verspreid onder alle leden. U kunt deze folder ook lezen via deze link.

Periodieke gift

Dit betekent dat u een hoger bedrag kunt schenken, terwijl u d.m.v. een belastingaftrek per saldo hetzelfde betaalt. Een uitgebreide uitleg van deze regeling vindt u in deze folder.

In dit document vindt u ook een link naar het aanvraagformulier voor de belastingdienst die via onze kerk wordt ingediend.