Catechese

De catechisaties worden gegeven door de beide predikanten, broeder C. Hagoort, P. Post & M. Guis. Ze worden bijgestaan door de commissie Vorming en Toerusting. De catechisaties in Oudewater worden gegeven in De Rank, die te Hekendorp in De Wingerd. De catecheseavonden in Oudewater zijn dinsdagavond en vrijdagavond. In Hekendorp is dat dinsdagavond.

Aan het begin van het catecheseseizoen worden de leeftijdsgroepen en de aanvangstijden gepubliceerd in de zin. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met één van de predikanten.

Belijdeniscatechese

De belijdeniscatechese is op vrijdagavond 20.00 uur.
Eén van de predikanten hoopt deze catechese te geven.

Bijbelgroep 'De Ster'

Er is in Oudewater een catechesegroep voor mensen met een verstandelijke beperking of handicap: Bijbelgroep 'De Ster'. Het is elke eerste donderdag van de maand, van 19:00 tot ongeveer 20:00 uur in 'De Hoeksteen' naast de kerk.
Contactpersoon: Netty Hoffland