Stichting verenigingsgebouwen

Sinds 1989 beschikken we als Hervormde Gemeente in Oudewater over het verenigingsgebouw De Rank. Het stichtingsbestuur heeft als taak: het beheren en exploiteren van de verenigingsgebouwen De Rank en De Hoeksteen. Om dit doel te verwezenlijken organiseert het bestuur van de stichting o.a. de jaarlijkse rommelmarkt en het inzamelen van oud papier in de buitenbuurten, iedere tweede zaterdag van de maand.

Rekeningnummer: NL 53 RABO 0141007710
t.n.v. Stichting Verenigingsgebouwen Hervormde Gemeente Oudewater-Hekendorp.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Jaap de Wit (voorzitter)
N.W. Eikelenboom (secretaris)
Astrid Meijers
Corné Hoogendoorn
Jolanda van Vuuren
Elseline van Halum
Hans-Jan Goudriaan
Wijnand Maaijen
Louis Verweij

Contactpersonen rommelmarkt:

Astrid Meijers
Jolanda van Vuuren
Elseline van Halum

Contactpersoon oud papier in buitengebieden en ophalen van spullen:

Louis Verweij

Contactpersoon klein onderhoud:

Hans-Jan Goudriaan