Verzen Archief

Vers van: 2018-04-20

Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.

Romeinen 12:21Vers van: 2018-04-19

Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in Zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken.

Efeziers 2:14-15Vers van: 2018-04-18

De hoogmoedige ogen van de mensen zullen neergeslagen worden, en de trots van de mannen zal neergebogen worden. Alleen de HEERE zal op die dag hoogverheven zijn.

Jesaja 2:11